Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Ο ισολογισμός της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την οικονομική χρήση 2012/2013 (01/07/2012 έως 30/06/2013)

Η DIRECTION BUSINESS REPORTS  επεξεργάστηκε τα οικονομικά στοιχεία του σημερινού δημοσιευμένου ισολογισμού της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ για την οικονομική χρήση 2012/2013 (01/07/2012 έως 30/06/2013) που αφορά την αγωνιστική περίοδο 2012-2013 και συγκρίνοντας τα με τα αντίστοιχα στοιχεία της οικονομικής χρήσης 2011/2012 (01/07/2011 έως 30/06/2012) που αφορά την αγωνιστική περίοδο 2011-2012, προκύπτουν τα παρακάτω:

● Τα έσοδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ  για το 2012/2013 ήταν μειωμένα κατά 13,23% και ανήλθαν στα 6,32 εκατ. ευρώ από 7,28 εκατ. ευρώ το 2011/2012.

● Τα έξοδα της εταιρείας παρουσιάζουν μείωση της τάξεως του 21,83%  και ανήλθαν στα  15,92 εκατ. ευρώ από 20,37 εκατ. ευρώ το 2011/2012.

● Το λειτουργικό αποτέλεσμα για το 2012/2013 παρέμεινε αρνητικό (μειωμένο όμως κατά 26,61% σε σχέση με το 2011/2012) και ανήλθε στα -9,61 εκατ. ευρώ. Αν σε αυτό προστεθούν οι τόκοι και τα έκτακτα αποτελέσματα 1,82 εκατ. ευρώ τότε η εταιρεία έκλεισε την χρήση με ζημίες προ φόρων που ανέρχονται στα -7,79 εκατ. ευρώ (μειωμένες κατά 41,28% σε σχέση με τις ζημιές του 2011/2012). Το σύνολο των συσσωρευμένων ζημιών για το 2012/2013 ανήλθαν στα -21,07 εκατ. ευρώ.

● Το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης για το 2012/2013 ήταν 7,5 εκατ. ευρώ και η εταιρεία είχε αρνητικό σύνολο ιδίων κεφαλαίων που ανέρχεται στα -6,12 εκατ. ευρώ. Μειωμένες κατά 14,77% οι συνολικές υποχρεώσεις της ΚΑΕ (το 2012/2013 ήταν 20,85 εκατ. ευρώ ενώ το 2011/2012 ήταν 24,47 εκατ. ευρώ).

Να σημειώσουμε ότι στη χρήση 2012/2013 αποφασίστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκτακτη γενική συνέλευση της 30/06/2013 ποσού 12 εκατ. ευρώ. Κατά την χρήση 2012/2013 η εταιρεία προέβη σε μείωση ζημιών προηγούμενων χρήσεων ποσού 20 εκατ. ευρώ με ισόποση μείωση μετοχικού κεφαλαίου. Αναμένεται η απόφαση της επιτροπής αποτίμησης των αθλητών για την χρήση 2012/2013 προκειμένου να συνυπολογιστεί το ποσό που θα προκύψει στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Την αγωνιστική περίοδο 2012-2013 η μπασκετική ομάδα του Ολυμπιακού υπενθυμίζουμε ότι στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

http://www.businessnews.gr/article/1111/o-isologismos-tis-kae-olympiakos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ελάτε στο νέο μας site www.pireaspiraeus.com