Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

ΔΣ Πειραιά 24.7.2013 - Θέματα προς συζήτηση

Την Τετάρτη 24.7.2013και ώρα 17:00στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2013».

ΘΕΜΑ 2ο«Μερική αναμόρφωση του προϋπ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2013».

ΘΕΜΑ 3ο«Ενημέρωση του Σώματος για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β’ τρίμηνο του έτους 2013».

ΘΕΜΑ 4ο«Επικαιροποίηση συμμετοχής στην πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 44/1.2.2012 του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης ΕΕΤΑΑ και υποβολή πρότασης του Δήμου Πειραιά για χρηματοδότηση έργου με τίτλο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, προϋπολογισμού 19.300.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 23%), που αφορά στο εξής υποέργο: ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΑΕ 5/2012) & π/υ 19.300.000,00 €».

ΘΕΜΑ 5ο«Επικαιροποίηση συμμετοχής στην πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 44/1.2.2012 του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης ΕΕΤΑΑ και υποβολή πρότασης του Δήμου Πειραιά για χρηματοδότηση έργου με τίτλο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-Β΄ ΦΑΣΗ, προϋπολογισμού 13.700.000,00 € με ΦΠΑ 23% που αφορά στα εξής υποέργα:
  1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΑΕ 8/2012) με π/υ 4.000.000,00€
  2. ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΑΕ) 7/2012) με π/υ 2.500.000,00€
  3. ΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ.Π. ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ (ΑΑΕ/2013) με π/υ 7.000.000,00€
  4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ’ με π/υ 200.000,00€».
ΘΕΜΑ 6ο«Συμμετοχή στην πρόσκληση με κωδικό 4.10 του ΕΠΠΕΡΑΑ και υποβολή πρότασης του Δήμου Πειραιά για χρηματοδότηση πράξης με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Πειραιά”».
ΘΕΜΑ 7ο«Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της ΚΣΤ΄  Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων για την υλοποίηση του υποέργου “Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες” στο πλαίσιο του έργου “Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Πειραιά”».
ΘΕΜΑ 8ο«Αναγκαιότητα υλοποίησης δράσεων».
ΘΕΜΑ 9ο«Απόσυρση και εκποίηση οχημάτων ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά μέσω ΔΔΔΥ (πρώην ΟΔΔΥ) που βρίσκονται σταθμευμένα στο χώρο του οικοπέδου ΣΧΙΣΤΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΕΤΣΙΝΑ 45-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΗΒΩΝ 50».
ΘΕΜΑ 10ο«Παράταση των συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 2012-2013 έως το ύψος της συμβατικής δαπάνης».
ΘΕΜΑ 11ο«Έγκριση του 3ου Σ.Π. της εργασίας: Επισκευές-συντηρήσεις Βρεφονηπιακών Σταθμών έτους 2012».
ΘΕΜΑ 12ο«Μείωση ενοικίου των πιο κάτω μισθωτών του Δήμου μας: 1) ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΙΤΗ, 2) ΚΡΙΘΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, σύμφωνα με το Ν. 4071/2012 ΦΕΚ 85/Α΄/11-4-2012».
ΘΕΜΑ 13ο«Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 285 € (συμπ/νου ΦΠΑ) που αφορά ημερήσια αποζημίωση για τη μετάβαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Πολιτισμού Ευαγγελίας Μπαφούνη, στη Μασσαλία στα πλαίσια της συμμετοχής της πόλης του Πειραιά στις εκδηλώσεις με θέμα ΜΑΣΣΑΛΙΑ».
ΘΕΜΑ 14ο«Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών εβδομήντα πέντε (75) υπόχρεων συνολικού ποσού 42.110,07 € από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ.
ΘΕΜΑ 15ο«Διαγραφή των εγγραφών στην επωνυμία ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΣΗΦ και αύξοντα αριθμό καταλόγων 5273/13, 5274/13 χρήσης 2008 οικον. έτους 2013 για ποσό 1.354,36 €».
ΘΕΜΑ 16ο«Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 277/3-6-13 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην πραγματοποίηση εκδήλωσης στο Βεάκειο Θέατρο».
ΘΕΜΑ 17ο«Τροποποίηση των εγγραφών στην επωνυμία ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και αύξοντα αριθμό καταλόγων: 1) 5118/12, 5119/12 χρήσης 2009 οικον. έτους 2012, 2) 5118/12, 5119/12 χρήσης 2008 οικον. έτους 2012, 3) 5053/11, 5054/11 χρήσης 2006 οικον. έτους 2011, 4) 5053/11, 5054/11 χρήσης 2007 οικον. έτους 2011 & 5) 5089/09, 5090/09 χρήσης 2004 οικον. έτους 2009».


pireasnow.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ελάτε στο νέο μας site www.pireaspiraeus.com