Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Τι στοιχειώνει τον ΟΛΠ

Του Ηλία Γ. Μπέλλου

Ανησυχίες ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στην προσπάθεια αποκρατικοποίησης του ΟΛΠ δημιουργεί η εν εξελίξει έρευνά της στη σύμβαση της Cosco με το ελληνικό δημόσιο.

Το ζήτημα απασχολεί την σημερινή συνάντηση στις Βρυξέλες του Έλληνα υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστή Μουσουρούλη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τον ανταγωνισμό Χοακίμ Αλμούνια κατά την οποία θα επιχειρηθεί να αποφευχθούν ενδεχόμενες ενέργειες από πλευρά της ΕΕ που θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τους υποψηφίους επενδυτές για τον επικείμενο διαγωνισμό για την αποκρατικοποίηση του ΟΛΠ.

Σημειώνεται πως μετά την εμπλοκή στον διαγωνισμό για την ΔΕΠΑ -που σε μεγάλο βαθμό αποδίδεται και σε αντιρρήσεις της επιτροπής ανταγωνισμού στην περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της Gazprom στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας-  ο  επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, Στέλιος Σταυρίδης δήλωσε στην Wall Street Journal πως η πώληση ποσοστού της τάξης του 74% που το δημόσιο ελέγχει στον ΟΛΠ καθώς και μια παραχώρηση της διαχείρισης του λιμανιού για 30 ή 40 χρόνια μπορεί να επισπευσθεί.

Τι τρέχει στις Βρυξέλλες

Όμως στις Βρυξέλλες η επιφυλακτικότητα για την Cosco είναι έκδηλη. Ήδη πριν ένα χρόνο και συγκεκριμένα στις 11 Ιουλίου του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απόφαση C(2012) 4217 άνοιξε επίσημη διαδικασία έρευνας σύμφωνα με το Άρθρο 108(2) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») για υπόθεση κρατικής ενίσχυσης SA.28876 (CP 202/2009) αναφορικά με την εταιρεία «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.» («ΣΕΠ») και την εταιρεία «COSCO Pacific Limited» («CPL»).

Η απόφαση της ΕΕ εκδόθηκε κατόπιν προκαταρκτικής έρευνας η οποία αφορούσε τους όρους της από 25ης Νοεμβρίου 2008 σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, της ΣΕΠ και της CPL («Σύμβαση Παραχώρησης»), καθώς και ορισμένες διατάξεις οι οποίες είχαν τεθεί στο Νόμο 3755/2009, ο οποίος κύρωσε αυτή τη Σύμβαση Παραχώρησης.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη απαντήσει με επιστολή-υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο οποίο περιλαμβάνονται οι προκαταρκτικές παρατηρήσεις της ελληνικής πλευράς.

Η προκαταρκτική έρευνα

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνάς της, η Επιτροπή απηύθυνε ορισμένες ερωτήσεις στις ελληνικές αρχές την 14η Οκτωβρίου 2009 και την 27η Οκτωβρίου 2010. Οι ελληνικές αρχές απάντησαν αντίστοιχα τον Ιανουάριο του 2010 και την 1η Φεβρουαρίου 2011.

Που έχει καλυφθεί η ΕΕ

Με απόφαση, η Επιτροπή έκλεισε την έρευνά της σε σχέση με τα εξής δύο ζητήματα τα οποία είχε θέσει στις ελληνικές αρχές με βάση ότι αυτά τα ζητήματα δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση: Κατ΄ αρχήν ορισμένες διαφορές μεταξύ της Σύμβασης Παραχώρησης και της διακήρυξης του διαγωνισμού και, δεύτερον, ορισμένες διατάξεις του Νόμου 3755/2009 και συγκεκριμένα αυτές για την επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ εντός της 60-ήμερης περιόδου σύμφωνα με το Άρθρο 2(4), για το επιτόκιο που εφαρμόζεται στην καθυστερημένη επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου με βάση το Άρθρο 2(4) και για την απαλλαγή από το φόρο εταιρειών η οποία ισχύει για αγαθά, έργα και υπηρεσίες που παρέχονται στη ΣΕΠ εκτός Ελλάδος σύμφωνα με το Άρθρο 2(7).  Σε αυτά τα θέματα δηλαδή η Επιτροπή καλύφθηκε από τις ελληνικές διευκρινίσεις.

Η διαδικασία της ΕΕ

Ωστόσο, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας σε σχέση με υποτιθέμενη κρατική ενίσχυση η οποία προκύπτει από ορισμένες άλλες διατάξεις των Άρθρων 2 και 3 του Νόμου 3755/2009 και συνεπώς κάλεσε τις ελληνικές αρχές να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

Τι αντιτάσσουν οι ελληνικές αρχές

Συνοπτικά, οι ελληνικές αρχές τονίζουν στις παρατηρήσεις τους ότι οι φορολογικές διατάξεις που προβλέπονται στα Άρθρα 2 και 3 του Νόμου 3755/2009 δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης καθώς, όπως έχει ήδη εξηγηθεί, δεν εισάγουν ειδικά μέτρα που ισχύουν επιλεκτικά για τον ΣΕΠ, ούτε απονέμουν ένα αθέμιτο πλεονέκτημα σε αυτήν. Οι εν λόγω φορολογικές διατάξεις αποτελούν την ατομική εφαρμογή του γενικού καθεστώτος, το οποίο η Ελλάδα έχει συστηματικά εφαρμόσει από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ως εγγενές μέρος του ελληνικού φορολογικού συστήματος σε σχέση με όλες τις παραχωρήσεις έργων δημόσιας υποδομής, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των παραχωρήσεων αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις αρχές του ελληνικού φορολογικού συστήματος.

Η επίσκεψη του Wei Jiafu

Και ενώ όλα αυτά συζητούνται στις Βρυξέλες στον Πειραιά αυτή την εβδομάδα θα  βρίσκεται ο ισχυρός άνδρας της Cosco, captain Wei Jiafu ο οποίος έρχεται για συνομιλίες με την ελληνική κυβέρνηση αλλά και για να παραστεί στις 26 Ιουνίου στα εγκαίνια του προβλήτα ΙΙΙ του λιμανιού η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε νωρίτερα από τον προγραμματισμό σε μια επενδυση της τάξης των 150 εκατομμυρίων ευρώ από την κινεζική εταιρεία. Με τα 150 εκατ. ευρώ αυτά οι επενδύσεις των Κινέζων στον Πειραιά από την έναρξη της δραστηριοποίησης τους εως σήμερα έφτασαν τα 330 εκατομμύρια ευρώ.

Τι παίρνει το δημόσιο από την Cosco

Αξίζει να σημειωθεί πως στην ετήσια οικονομική έκθεση του ΟΛΠ αναφέρεται ότι «με το Ν.3755/2009 κυρώθηκε από τη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ μεταξύ του ΟΛΠ και της Cosco Pacific Ltd. H διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται για 35 χρόνια με αντάλλαγμα σε τρέχουσες τιμές € 4,3 δισ., 79% του οποίου είναι εγγυημένο, ενώ θα πραγματοποιηθούν και επενδύσεις συνολικού ύψους € 620 εκ.».

Πως ξεκίνησε η έρευνα

Η έρευνα ξεκίνησε, σύμφωνα με την κυβέρνηση, έπειτα από επιστολή που απέστειλε στις 30 Απριλίου του 2009 ο Νομάρχης Πειραιά, Γιάννης Μίχας, με την οποία υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή ισχυριζόμενος ότι το ελληνικό κράτος χορήγησε παράνομη κρατική ενίσχυση στον νέο παραχωρησιούχο  ενός  τμήματος του λιμένα Πειραιά, την εταιρεία Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε., θυγατρική ειδικού σκοπού της Cosco Pacific Limited.

Η  εικαζόμενη ενίσχυση στηρίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στον ισχυρισμό ότι χορηγήθηκε υπό μορφή φορολογικών  απαλλαγών και με την  εισαγωγή ευνοϊκών ρυθμίσεων στη σύμβαση παραχώρησης μετά την υποβολή των προσφορών.

Στις 7 Μαΐου του 2009, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας φέρεται να έστειλε επιστολή με την οποία ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με την εικαζόμενη παροχή από το ελληνικό κράτος φορολογικών απαλλαγών στον ΣΕΠ.

Με επιστολή της 31ης Αυγούστου 2009, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων  Λιμανιών Ελλάδας επιβεβαίωσε ότι η αρχική της επιστολή έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως καταγγελία και ισχυρίστηκε ότι η ενίσχυση χορηγήθηκε υπό μορφή φορολογικών απαλλαγών, αλλά και με την προσθήκη ευνοϊκών διατάξεων στη σύμβαση παραχώρησης, αναφέρουν κύκλοι της κυβέρνησης.Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ελάτε στο νέο μας site www.pireaspiraeus.com