Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

Λιμάνι Πειραιά α λα Άμστερνταμ


Λιμάνι Πειραιά α λα Άμστερνταμ
Απόφαση, που προσδοκά να καταστήσει τον Πειραιά ένα νέο Αμστερνταμ (!) και να ενισχύσει το διαμετακομιστικό εμπόριο σε όλα τα λιμάνια της χώρας, αποτελεί η δυνατότητα απαλλαγής από τον ΦΠΑ των ξένων επιχειρηματικών ομίλων, που θα επιλέξουν ως πύλη εισόδου των προϊόντων τους την Ελλάδα πριν από την επαναπροώθησή τους σε άλλες χώρες.

Πράγματι, με χθεσινή τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή μαζί με το σχέδιο νόμου για την υγεία, η κυβέρνηση αναστέλλει την υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου από τις εισαγωγικές εταιρείες, που δεν είναι εγκατεστημένες στη χώρα μας υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό θα αναγράφεται στην περιοδική δήλωση του εισαγωγέα. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που εισάγουν στην Ελλάδα προϊόντα, τα οποία πρόκειται να παραδοθούν σε άλλα κράτη της ΕΕ, ή τρίτες χώρες, δεν θα πληρώνουν ΦΠΑ για τα προϊόντα αυτά και ο φόρος θα βεβαιώνεται και θα παρακολουθείται έως τον τελικό προορισμό, όπως συμβαίνει σήμερα, για παράδειγμα, στη Γαλλία ή την Ολλανδία.

Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης, που έρχεται μία ημέρα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας Cosco-HP για τη διακίνηση των εμπορευμάτων της Hewlett-Packard προς την Ευρώπη, μέσω του λιμανιού του Πειραιά, είναι η διευκόλυνση του διαμετακομιστικού εμπορίου, δεδομένου ότι η αναστολή αυτή θα ισχύει για εισαγωγές αγαθών των οποίων ο κύριος όγκος εξάγεται από τη χώρα μας εντός κι εκτός της ΕΕ, με συνέπεια να μην οφείλεται οριστικά ΦΠΑ στη χώρα μας, αφού τα προϊόντα αυτά δεν προορίζονται για τελική κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας μας.

Τι αναφέρει η τροπολογία

Σύμφωνα με την τροπολογία, «κατά την εισαγωγή, μη υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αγαθών, ο φόρος προστιθέμενης αξίας που βεβαιώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού δεν εισπράττεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εισαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ του εισαγωγέα και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Ο εισαγωγέας είναι μη εγκατεστημένο στη χώρα μας υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο.
  • Η πραγματοποιούμενη στατιστική αξία των εισαγωγών ανέρχεται σε ετήσια βάση σε τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ. Κατά τα πέντε πρώτα χρόνια ένταξης στο καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, το ποσό αυτό προσδιορίζεται σε 120 εκατ. ευρώ ετησίως.
  • Ποσοστό άνω του 90% της αξίας των εισαγόμενων αγαθών σε ετήσια βάση παραδίδεται σε άλλες χώρες της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες.
  • Παρέχεται άδεια από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την έκδοση της οποίας λαμβάνονται υπόψη στοιχεία, όπως η χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα, συμμόρφωση προς τις τελωνειακές απαιτήσεις, δυνατότητα παροχής οποιουδήποτε εγγράφου ή πληροφορίας ζητηθεί από τις αρμόδιες τελωνειακές Αρχές.
  • Σε περίπτωση εισαγωγής αγαθών από εισαγωγέα, που ανήκει σε όμιλο εταιρειών, ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις για το σύνολο των εταιρειών.
Το υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι με την απόφαση αυτή θα επέλθει επίσης ετήσια αύξηση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από την είσπραξη δασμών και την αύξηση των φορολογικών εσόδων μέσω της ενίσχυσης του διαμετακομιστικού εμπορίου. Παράλληλα, αναμένεται να έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στην απασχόληση, στην επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη, δεδομένου ότι στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, επιχειρείται να καταστεί η χώρα μας κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου και πύλη εισόδου για εμπορεύματα προερχόμενα από τρίτες χώρες.
Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ελάτε στο νέο μας site www.pireaspiraeus.com