Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Ιδου ο φορολογικός παράδεισος των εφοπλιστών!•Μελέτη- καθρέφτης των εφοπλιστικών φοροαπαλλαγών
•Πως επηρεάζει η Ναυτιλίας τους αγρότες!
•Τι πρέπει να γίνει να για γίνει ο Πειραιάς «ναυτιλιακό σίτυ».
•Εάν υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις θα ξεκινήσει η προσέλκυση επιχειρήσεων από τα τέλη του 2014.

Μια μελέτη με πολλά «αν» και «δυνητικά» ενδεχόμενα για να στηριχτεί η «εικόνα» της ποντοπόρου ναυτιλίας παρουσιάστηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Χαρακτηριστική είναι η επισήμανση στα συμπεράσματα της μελέτης (για να διαβάσετε ολόκληρη την μελέτη πατήστε εδώ) ότι «ακόμα μεγαλύτερα εκτιμώνται τα δυνητικά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η ελληνική οικονομία στην υποθετική περίπτωση προσέλκυσης περισσότερων δραστηριοτήτων διαχείρισης της ποντοπόρου ναυτιλίας ακόμα και από ξένες ναυτιλιακές εταιρείες σε ελληνικό έδαφος».

Πάντως, στη μελέτη αναγνωρίζεται ότι «η  ποντοπόρος ναυτιλία απολαμβάνει ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο σε σύγκριση με τους υπόλοιπους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας».

Ωστόσο, δεν αποφεύγει να χρησιμοποιήσει την γνωστή εφοπλιστική επιχειρηματολογία για να σταματάει τις… συζητήσεις για αύξηση της φορολόγησης πως «θα φύγουν».

«Μια απότομη αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, χωρίς προσεκτική μελέτη των αντίστοιχων καθεστώτων σε ανταγωνιστικά ναυτιλιακά κέντρα, ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της οικονομικής δραστηριότητας», είναι η πιο επιστημονική εκδοχή της μελέτης, στην οποία καταγράφονται μερικές από τις εφοπλιστικές απαλλαγές:
Στην Ελλάδα ισχύει το καθεστώς φορολόγησης της χωρητικότητας των πλοίων (tonnage tax), βάσει του οποίου θεσπίζεται ένας συγκεκριμένος φορολογικός συντελεστής ανά τόνο (ρυθμιζόμενος με βάση τις κλίμακες χωρητικότητας και την ηλικία του πλοίου), ενώ τα εταιρικά κέρδη απαλλάσσονται από φορολόγηση.

Ο "καθρέφτης" των φοροαπαλλαγών

Παρακάτω αναφέρονται τα εξής σε σχέση με τις εφοπλιστικές φοροαπαλλαγές:
1. Κατόπιν επιβολής του tonnage tax, τα Ελληνικά γραφεία ή τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που ασχολούνται αποκλειστικά με τη διαχείριση, την εκμετάλλευση, τη ναύλωση, την ασφάλιση και τη μεσιτεία πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία (άνω των 500GRT), εξαιρούνται από όλους τους φόρους, υποχρεώσεις και συνεισφορές που επιβάλλονται είτε από το Ελληνικό κράτος ή από τρίτους, στο εισόδημα που κέρδισαν από τις εμπορικές τους δραστηριότητες.
2. Παράλληλα, οι μέτοχοι ελληνικών ή ξένων ναυτιλιακών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα δεν υπόκεινται στο καθεστώς φορολόγησης μερισμάτων και υπεραξιών, εξαιτίας της συμμετοχής τους στις εν λόγω επιχειρήσεις.
3. Τέλος, εισόδημα το οποίο προέρχεται από εταιρείες που διαθέτουν πλοία ελληνικής σημαίας (ή ξένης σημαίας με την προϋπόθεση πως είναι εγγεγραμμένα στο ΝΑΤ)εξαιρούνται από κάθε φόρο, υποχρέωση και παρακράτηση προς το Ελληνικό κράτος.
Οι ξένες εταιρείες που διαθέτουν πλοία ξένης σημαίας των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί σε ελληνική εταιρεία ή ελληνικό γραφείο, εξαιρούνται και αυτές με τη σειρά τους από κάθε είδους φορολόγηση των κερδών τους.
4. Τα μερίσματα που διανέμουν οι παραπάνω εταιρείες, εξαιρούνται από φόρους εισοδήματος στο επίπεδο του μετόχου.

Στη μελέτη δεν αναφέρεται ότι μια σειρά φοροαπαλλαγών βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ναυτιλία και Γεωργία.

Στην ίδια μελέτη γίνεται και μια προέκταση των…. ευεργετημάτων της ναυτιλίας, με το σκεπτικό ότι τα εισοδήματα, που προέρχονται από εκεί ευνοούν και άλλες δραστηριότητες, όπως π.χ η Γεωργία, όπου θεωρείται ότι βοηθάει να δημιουργούνται 17.000 θέσεις εργασίας!!

Οι προτάσεις της μελέτης.

Στο τελευταίο κεφάλαιο η μελέτη θέτει ως στόχο την προσέλκυση «όσο το δυνατόν περισσότερων ναυτιλιακών εταιρειών και γραφείων στην Ελλάδα»
Για να γίνει αυτό «απαιτείται η δημιουργία ενός συγκεκριμένου στρατηγικού πλαισίου πολιτικής στην Ελλάδα το οποίο θα επιτρέπει στην ποντοπόρο ναυτιλία να λειτουργεί ανταγωνιστικά στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον χωρίς περαιτέρω εμπόδια».

Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο;
1. Σε κάθε περίπτωση, πολιτική και οικονομική σταθερότητα.
2.  Ο χειρισμός της ναυτιλιακής πολιτικής σε μια ενιαία ατζέντα, που θα είναι ανεξάρτητη από τον πολιτικό κύκλο εναλλαγών των κυβερνήσεων.
3. Η αύξηση των εισακτέων στις ΑΕΝ, χωρίς, ωστόσο, να λαμβάνεται υπόψη το μείζον ζήτημα της ανεργίας των αξιωματικών.

Για να επιτευχθεί ο στόχος προτείνονται τα εξής:
•    Ενίσχυση της εικόνας της ναυτιλίας και ανάδειξη της κοινωνικής της σημασίας μέσα από δράσεις που βελτιώνουν το κοινωνικό προφίλ του κλάδου.
•    Καλλιέργεια και επικοινωνία των αρχών και των στόχων της ελληνόκτητης ποντοπόρου ναυτιλίας με έμφαση στο σεβασμό προς το ανθρώπινο κεφάλαιο και τους ναυτικούς που διαχειρίζονται τα πλοία.
•    Περαιτέρω ανάπτυξη των συνεργειών μεταξύ των ακαδημιών και διάφορων ναυτιλιακών εταιρειών, με σκοπό την άμεση τοποθέτηση των δοκίμων σε ενεργά πλοία για πρακτική άσκηση. Με τον τρόπο αυτό οι νέοι έρχονται σε επαφή με τις αληθινές απαιτήσεις του επαγγέλματος, αλλά και με τους μελλοντικούς τους εργοδότες.
•    ?Ενίσχυση της μετεκπαίδευσης με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης παραγωγικότητας καθώς και την ασφαλή/φυσιολογική μετάβαση των ναυτικών στα γραφεία στην ξηρά.
•    Υιοθέτηση σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, με σκοπό την κατανόηση των απαιτήσεων/αναγκών των ναυτικών.
•    ?Δημιουργία ενός ευνοϊκότερου συστήματος φορολόγησης των εισοδημάτων των ναυτικών.
Ως τόπος συγκέντρωσης των επιχειρήσεων προτείνεται ο Πειραιάς.

«Η  προσέλκυση της ναυτιλίας στον Πειραιά και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το ευρύτερο ναυτιλιακό πλέγμα (maritime cluster), καθώς θα αυξηθεί η ζήτηση για υπηρεσίες που σχετίζονται με την ποντοπόρο ναυτιλία. H εγκατάσταση περισσοτέρων ναυτιλιακών εταιρειών στην περιοχή, θα βελτιώσει σημαντικά τον τζίρο των κατασκευαστικών εταιρειών αλλά και του κλάδου διαχείρισης ακίνητης περιουσίας γενικότερα (μέσα από τις αγοραπωλησίες, τα ενοίκια κλπ)», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η μελέτη καταλήγει αναφέροντας ότι εάν υπάρξουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις από τα τέλη του 2014 μπορεί να ξεκινήσει η προσέλκυση επιχειρήσεων.

«Αυτό απαιτεί σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης για τουλάχιστον μια διετία. Εν τω μεταξύ, απαιτείται η επεξεργασία και η υιοθέτηση ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της ποντοπόρου ναυτιλίας στην Ελλάδα. Η σταθερότητα ενός ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου θα ωθήσει την ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών για την μετατροπή της Αττικής σε ένα από τα ισχυρότερα ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως. Παράλληλα, πρέπει να αρχίσουν οι διαδικασίες ενίσχυσης της ναυτιλιακής εκπαίδευσης. 
Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, ευνοϊκές συνθήκες για την έναρξη της προσέλκυσης επιπλέων ναυτιλιακών δραστηριοτήτων ενδέχεται να δημιουργηθούν ακόμα και προς το τέλος του 2014. Δεδομένου του απαιτούμενου χρόνου προσαρμογής στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, τα πρώτα απτά αποτελέσματα σε όρους προστιθέμενης αξίας και απασχόλησης μπορούν να προκύψουν από τα μέσα του 2015, με σταδιακή αύξηση».

pireas2day.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ελάτε στο νέο μας site www.pireaspiraeus.com