Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά (14-01-2013)

   Διαβάστε παρακάτω τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης του Σώματος που θα γίνει τη Δευτέρα 14-1-2013 και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

                                    ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο«Έγκριση των όρων διακήρυξης που αφορούν στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας του Δήμου (με σύμβαση παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης πέντε δημοτικών ακινήτων)».
ΘΕΜΑ 2ο«Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μισθώσεων-εκμισθώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α/81)».
ΘΕΜΑ 3ο«Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του για σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων εντός Λιμένα Περιοχής ΟΛΠ Α.Ε., για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2881/2001 και την με αριθμ.2123/36/2001 Υπουργική Απόφαση».
ΘΕΜΑ 4ο«Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 5ο«Κατανομή ποσού 13.004,46 €, ως αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων, για τη χρονική περίοδο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 στις Σχολικές Επιτροπές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».
ΘΕΜΑ 7ο«Επικύρωση της μετονομασίας της πλατείας Αγ. Ελευθερίου Καμινίων, σε πλατεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΓΑΚΗ, σύμφωνα με την με αρ. 572/11 απόφαση Δ.Σ.».
ΘΕΜΑ 8ο«Έγκριση του 1ου Σ.Π. της εργασίας: Επισκευές-συντηρήσεις Βρεφονηπιακών Σταθμών έτους 2012 και παράταση περαίωσης των εργασιών κατά τρεις μήνες».
ΘΕΜΑ 9ο«Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: Κατασκευή αγωγών λυμάτων στα Α΄ και Β΄ Δημοτικά Διαμερίσματα ΑΑΕ 1/2011, δαπάνης 89.430,62 € χωρίς ΦΠΑ και 110.000,01 € με Φ.Π.Α. και παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες δηλ. ως 30 Απριλίου 2013».
ΘΕΜΑ 10ο«Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης της εργασίας: <Οριζόντια σήμανση-διαγράμμιση οδών σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα> ΑΑΕ 1/2011 με ανάδοχο την Δ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. κατά τρεις μήνες από 25-12-12 σε 25-3-13».
ΘΕΜΑ 11ο«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση πεζοδρομίων για την υποδοχή κάδων στα Γ΄ και Ε΄ Δημ. Διαμερίσματα του Δήμου Πειραιά ΑΑΕ 21/2009».
ΘΕΜΑ 12ο«Μετατόπιση περιπτέρου Θ.Π. Βασιλούνη Σταυρούλας και Ευαγγελίας μεταξύ των οδών Τζαβέλα-Πύλης-Ζέας (Τζαβέλα 2)».
ΘΕΜΑ 13ο«Λήψη απόφασης για τη μείωση ενοικίου σε μισθωτές του Δήμου μας».
ΘΕΜΑ 14ο«Λήψη απόφασης για την καταλογιστική πράξη των εποχικών υπαλλήλων με την εφαρμογή του Ν. 4024/11».
ΘΕΜΑ 15ο«Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης απέναντι από το επί της οδού Γ. Πολίτη 6 υπόγειο γκαράζ».
ΘΕΜΑ 16ο«Παραχώρηση τεσσάρων (4) επιπλέον θέσεων στάθμευσης για τις ανάγκες του Πταισματοδικείου Πειραιά επί της οδού Νοταρά έναντι των αρ. 89-91 και 97-97α, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του».
ΘΕΜΑ 17ο«Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 1025/27-11-12 απόφασης για έγκριση εφαρμογής του άρθρου 16 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου Πειραιά Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ με τον ορισμό του Μαργαρίτη Ιωάννη του Γεωργίου ως συνδικαιούχου με τον αρχικό κάτοχο, ταφικού χώρου με στοιχεία Α/22/314/Γ».
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

         ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΠΟΛΙΑΣ

mellon.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ελάτε στο νέο μας site www.pireaspiraeus.com