Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Προφυλακίστηκε ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου Μεταξά


   Προφυλακίστηκε (στην 6η πτέρυγα φυλακών Κορυδαλλού) μετά την απολογία του στο Γ΄ Ανακριτή Αθηνών, ο Νίκος Δεσποτόπουλος κουμπάρος του Δημάρχου Πειραιά Βασίλη Μιχαλολιάκου και Πρόεδρος του Νοσοκομείου Μεταξά, μετά από πρόταση Μιχαλολιάκου.

   Ο Δεσποτόπουλος κατηγορείται, ότι, διέθεσε τον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό, στον τότε Πρόεδρο του ΤΣΠΕΑΘ (και ήδη προφυλακισμένο) Δημήτρη Καπράνο, προκειμένου να «ξεπλύνει» τις μίζες που πήρε – σύμφωνα με το κατηγορητήριο – από την πώληση του ομολόγου του Ταμείου των 130.000.000 ευρώ.

   Συγκεκριμένα, κατέθεσε (ο Καπράνος) μεγάλο χρηματικό ποσό στο λογαριασμό του Νίκου Δεσποτόπουλου, (έναντι αμοιβής του δεύτερου ύψους 220.000 ευρώ) και στη συνέχεια, τα χρήματα αυτά, μετεφέρθησαν σε λογαριασμό στην Ελβετία.

   Με την προφυλάκιση του Δεσποτόπουλου, κλείνει ο κύκλος των ενόχων, κατά την δικαιοσύνη – που εμπλέκονται στο σκάνδαλο με το ομόλογο του Ταμείου των δημοσιογράφων (ΤΣΠΕΑΘ), αφού ήδη έχει προφυλακιστεί, και ο διαχειριστής της τράπεζας που έλαβε το ομόλογο, και ενέκρινε τη μίζα, ύψους 2.000.000 ευρώ.


   Δημοσιεύουμε σχετικό άρθρο του δημοσιογράφου Βασίλη Σκουρή που δημοσιεύτηκε στις 31 Μαϊου 2008 στην «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»:


 Βήμα το βήμα περιγράφει στο πόρισμά του την πορεία του δομημένου ομολόγου του ΤΣΠΕΑΘ, τις παρανομίες που διαπίστωσε και την εσωτερική πληροφόρηση που υπήρξε, ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κ. Γ. Ζορμπάς. Οι καταγγελίες είναι συγκεκριμένες, με ονοματεπώνυμο και ποσά και μάλλον δικαιολογούν πλήρως το πρόσφατο ξέσπασμα του πρώην εισαγγελέα κατά κυβερνητικών στελεχών, αλλά και της δικαστικής ηγεσίας. Η «Ημερησία του Σαββάτου» διαθέτει ολόκληρο το πόρισμα Ζορμπά και το αποκαλύπτει με εκτεταμένα αποσπάσματα στο σημερινό του φύλλο - στο σύνολό της θα το βρείτε στο site της εφημερίδας μας.
«Από την ανάγνωση του κειμένου αυτής της «έκθεσης - ανάλυσης», προκύπτει ότι οι διαληφθέντες σε αυτήν όροι του συνθέτου ομολόγου, ιδίως όσον αφορά τον μαθηματικό υπολογισμό των επιτοκίων και την πιθανή, κατά την πορεία του ομολόγου αυτού, απόδοσή του, είναι βασικώς οι ίδιοι οι διαληφθέντες στην προς το ΤΣΠΕΑΘ απευθυνθείσα εκ μέρους της Ζωής Μπασπανέλου από 23-6-2006 πρόταση της Troilos Securities Ltd, όσον αφορά την περιγραφή του υπό έκδοση ομολόγου. Προκύπτει εκ τούτου σαφώς, ότι ο από του Απριλίου 2006 προσχεδιασμός των όρων μέλλοντος να υπάρξει επενδυτικού προϊόντος -όρων ακριβώς και διαληφθέντων στο εκδοθέν ομόλογο της 10-7-2006- προϋπέθετε προφανώς και αναγκαίως πρότερη γνώση και ενημέρωση του έχοντος την πρωτοβουλία και την άνεση να προσχεδιάσει τους όρους αυτού. Και αυτήν την ενημέρωση μόνον υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών μπορούσαν να προσφέρουν εκ του ασφαλούς στον Γ. Παπαμαρκάκη, έχοντα ικανό κύκλο σημαινουσών γνωριμιών στον τομέα της επικείμενης εκδόσεως ομολόγων και αναλαβόντος την μεσολάβηση διακινήσεως του επιμάχου ομολόγου, σε συνεργασία με την ProtonBank, και την Calyon Corporate and Investment Bank, του Ομίλου Credit Agricole, σχεδιάσασα τους όρους του προϊόντος και αναδόχου αυτού. (...)
Η διαδρομή των χρημάτων
Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Ελληνικής Εθνικής Αρχής της καταπολέμησης εγκληματικών εσόδων και ομολόγων Αρχών ως και διωκτικών Αρχών της αλλοδαπής, ανακοινώθηκε τηλετυπικώς από την Ομοσπονδιακή Διωκτική (Αστυνομική) Αρχή της Ελβετίας (συνημμένο το από 13-8-2007, υπό στοιχεία 313244038 Fax της ανωτέρω Υπηρεσίας προς την Εθνική Αρχή) ότι την 7-7-2006, δηλαδή τρεις ημέρες πριν από την έκδοση του επιμάχου ομολόγου, φέρεται συναφθείσα σύμβαση μεταξύ της εταιρείας North Asset Management International, που εδρεύει στα Cayman British Islands και της εταιρείας Crozana Investment Limited, συμφερόντων Δημητρίου Παστελάκου, μετόχου της ΤΡΩΥΛΟΣ ΚΕΠΕΥ, με αντικείμενο γενικώς την ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων στον τομέα της διάθεσης στην αγορά επενδυτικών προϊόντων, την δε 10-7-2006 φέρεται συναφθείσα ειδικότερη συμφωνία, σε συνέχεια της πρώτης και μεταξύ των αυτών εταιρειών, εξ αφορμής της μεσολαβήσεως της εταιρείας Crοzana προς την North Asset Management International, στην οποία και συνέστησε την Calyon Corporate and Investment Bank την και ανάδοχο του ομολόγου των 130.000.000 ευρώ, ως πελάτιδα, και για την οποία μεσολάβηση έλαβε (η Crοzana) ως αμοιβή ποσά 6.500.000 ευρώ. Το ποσό αυτό, ως και έτερο, αναφερόμενο στο αυτό έγγραφο, ποσό ύψους 7.150.000 ευρώ (που αφορά σε άλλη συναλλαγή επί άλλου εκδοθέντος ομολόγου, επίσης ποσού 130.000.000 ευρώ, διατεθέντος στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών - Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.) φέρονται μεταφερθέντα, κατά την περίοδο των ετών 2006 και 2007 σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Δημητρίου Παστελάκου στην Ελβετία. Και εξ αυτής δε της από 23-10-2007 καταθέσεως του Δημητρίου Παστελάκου προκύπτει ευθέως, διότι ο ίδιος, ευθύς μετά την έκδοση του επιμάχου ομολόγου, είχε αποστείλει χρήματα αφενός σε προσωπικό του λογαριασμό τηρούμενο στην τράπεζα Dresdner της Γενεύης αφετέρου δε σε άλλα πρόσωπα μετά των οποίων είχε οικονομικές συναλλαγές (την μορφή των οποίων δεν προσδιορίζει σαφώς).
Το γεγονός αυτό της μεταφοράς ποσών στη Ελβετία εκ μέρους του Δημητρίου Παστελάκου αναφέρεται και σε πληροφοριακό δελτίο, συνταγέν από το Γραφείο Αξιωματικών συνδέσμων της Ελβετίας στην Europol, υπό χρονολογία 5-10-2007, που διεβιβάσθη στην Εθνική Μονάδα Europol της Ελληνικής Αστυνομίας, με αίτημα την παροχή πληροφοριών σχετικώς με έρευνα που διεξάγει το Γραφείο του εκεί Ομοσπονδιακού Εισαγγελέως για υπόθεση νομιμοποίησης εγκληματικών εσόδων, στην οποία φέρονται έχοντες συμμετοχή και Ελληνες υπήκοοι. Στο πληροφοριακό αυτό δελτίο μνημονεύονται ονομαστικώς τα πρόσωπα, τα φερόμενα ως ενεχόμενα στην προκειμένη υπόθεση, και είναι οι Νικόλαος Δεσποτόπουλος, Δημήτριος Καπράνος, Ευάγγελος Γανουτζής, Κωνσταντίνας Κυριακόπουλος, Αριστοτέλης Τρουλλινός, Κωνσταντίνος Μπαλατσούκας, Βασίλειος Πούλιος, Κωνσταντίνος Τάλαρης - Μπαλατσούκας, Ευαγγελία Μπουκόρου, ενώ γίνεται αναφορά και στις εταιρείες «Viatsa S.Α.» και «Εllinikί Eyropaiki Anaptiksiaki S.Α.», χωρίς άλλες γι αυτές λεπτομέρειες.
Προκύπτει, όμως, από έτερο τηλετυπικό ενημερωτικό έγγραφο της προαναφερόμενης Ομοσπονδιακής Διωκτικής Αρχής της Ελβετίας, υπό χρονολογία 27-6-2007, ότι ο Δημήτριος Παστελάκος, τον Ιούλιο 2006, είχε επαφές, ευρισκόμενος στην Ελβετία, με τους Αριστοτέλη Τρουλλινό και Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο, μετά των οποίων διέμενε από 6-7-2006 στο ίδιο ξενοδοχείο (Hotel Kempinski).
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί, ότι ο Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, -ως προκύπτει από τις από 17-9-2007, 20-7-2007 και 23-10-2007 μαρτυρικές καταθέσεις τόσον του ιδίου, όσον και του Γεωργίου Παπαμαρκάκη και Δημητρίου Παστελάκου αντιστοίχως -, περί τας αρχάς του 2006, ήταν ο συστήσας τον Γεώργιο Παπαμαρκάκη στον Δημήτριο Παστελάκο, μεταξύ των οποίων, μετά την γνωριμία τους, επρόκειτο, κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου - Ιουνίου του 2006, και σύναψη συμβάσεως συνεργασίας παροχής επενδυτικών συμβουλών μεταξύ της ΤΡΩΥΛΟΣ Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και της North Asset Management, πλην όμως χωρίς, τότε, αποτέλεσμα (βλ. σχετικώς και την από 4-10-2007 μαρτυρική κατάθεση του Νικολάου Μπερετάνου και τα υπ αυτού εγχειρισθέντα προσχέδια συμβάσεως).
Σε ξενοδοχείο στη Γενεύη φέρεται ότι διέμενε την 25-7-2006 και την 16-11-2006 ο Δημήτριος Καπράνος, ενώ ο Νικόλαος Δεσποτόπουλος φέρεται επισκεφθείς την Γενεύη τον Ιούλιο 2006, πιθανότατα συναντηθείς μετά των Παστελάκου και Τρουλλινού, όπως επίσης φέρεται ευρισκόμενος εκεί και περί τις αρχές Ιουλίου 2007, ως κατωτέρω θέλει γίνει λόγος.
Λογαριασμοί
Την ίδια περίοδο (Ιούλιος 2006) φέρονται ανοιγέντες λογαριασμοί επ ονόματι Νικολάου Δεσποτόπουλου και Δημητρίου Καπράνου στην Ελβετία και, κατά δημοσιεύματα του Τύπου αλλά και εκ στοιχείων της προκειμένης έρευνας, περί των οποίων ακολούθως ο λόγος, στην Dresdner Βαηk. Παραλλήλως, σαφώς προκύπτει εκ στοιχείων της έρευνας αυτής, ότι ο Δημήτριος Παστελάκος από τηρούμενο στην Dresdner Bank λογαριασμό του απέστειλε την μεν 3-8- 2006 έμβασμα ποσού 150.000 ευρώ σε λογαριασμό της εταιρείας συμφερόντων του «Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.», που τηρείται στην Proton Bank στην Αθήνα, κατά δε το διάστημα από 18-7-2006 έως 8-3- 2007 απέστειλε πάλι μέσω της Dresdner Bank, εμβάσματα συνολικού ποσού 2.114.999 ευρώ σε λογαριασμό της εταιρείας «Viatsa S.Α.» (εταιρείας μετοχικών συμφερόντων του ιδίου και της Ζωής Μπασπανέλου) που τηρείται στην «Ελληνική Τράπεζα».
Περαιτέρω, σαφώς βεβαιούται εκ στοιχείων της προκειμένης έρευνας η ύπαρξη χρηματικών δοσοληψιών μεταξύ του Νικολάου Δεσποτόπουλου και του παλαιού γνώριμού του Δημήτριου Καπράνου και η μεταβίβαση σε λογαριασμούς του τελευταίου εμβασμάτων εκ τηρουμένου λογαριασμού ή λογαριασμών του Νικολάου Δεσποτόπουλου στην Dresdner Bank, κατά το έτος 2006, συνολικού ποσού 270.000 ευρώ και σε λογαριασμό του Δημητρίου Καπράνου, στην τράπεζα HSBC, στον Πειραιά (την 20-7-2006 έμβασμα ποσού 40.000 ευρώ, την 28-7-2006 έμβασμα ποσού 90.000 ευρώ και την 1-8-2006 έμβασμα ποσού 140.000 ευρώ), ως αυτό προκύπτει από τις οικείες αναφορές της ανωτέρω τράπεζας (HSBC) και της τράπεζας Eurobank EFG.
Εμβασμα
Υπάρχει ένδειξη, και εκ δημοσιευμάτων του Τύπου, περί αποστολής εμβάσματος μεγαλυτέρου ποσού εκ μέρους του Νικολάου Δεσποτόπουλου σε τηρούμενο στην Ελβετία και πιθανώς στην τράπεζα Vontobel Bank λογαριασμό του Δημητρίου Καπράνου, ως και περί αποστολής εμβάσματος ετέρου ποσού στην τράπεζα HSB του Λονδίνου, κατά το θέρος 2006. Άλλωστε, η τήρηση προσωπικού λογαριασμού του Δημητρίου Καπράνου και στην Vontobel Bank βεβαιούται ως υπάρχουσα και εκ της αποστολής εξ αυτής εμβασμάτων την 22-1-2007, 23-1-2007 και 23-2-2007 ποσών 9.994 ευρώ, 10.000 ευρώ και 19.970 ευρώ, σε προσωπικό, λογαριασμό του ιδίου στην Τράπεζα Κύπρου και στην Τράπεζα Millennium.
Και τούτο επιβάλλεται -να διακριβωθεί και τυπικώς κατά την περαιτέρω δικαστική έρευνα της υποθέσεως, διά της υποβολής σχετικού αιτήματος δικαστικής συνδρομής προς την Ελβετική Δικαιοσύνη, την επίσης ερευνώσα σοβαρώς την προκειμένη υπόθέση. Προκύπτει, επίσης, από το με χρονολογία 2-7-2007 πληροφοριακό Δελτίο του Γραφείου Αξιωματικών συνδέσμων της Ελβετίας στην Europol, αλλά και από το από 11-7-2007 απευθυνθέν στην Εθνική Αρχή ενημερωτικό έγγραφο (Fax) της Ομοσπονδιακής Διωκτικής Αρχής της Ελβετίας, ότι την 2-7-2007 συνελήφθη επί Ελβετικού εδάφους ο αναφερόμενος στο πρώτο έγγραφο ως ενεχόμενος στην απασχολούσα την Ελβετική Δικαιοσύνη υπόθεση διαδρομής και νομιμοποίησης εγκληματικών εσόδων, Ευάγγελος Γανουτζής, σε φορτηγό αυτοκίνητο του οποίου, ευρέθη ποσό 200.000 ευρώ, μεταφερόμενο υπό τούτου στην Ελλάδα, για λογαριασμό και κατόπιν εντολής του Νικολάου Δεσποτόπουλου.
Οπως δε προκύπτει από την από 13-11-2007 κατάθεση του Ευάγγελου Γανουτζή αλλά και αναφέρεται συγκεκριμένως και σαφώς στο δεύτερο ανωτέρω έγγραφο, ο ίδιος ο Γανουτζής κατά την εξέτασή του από την Ελβετική Αστυνομία, αναφερόμενος στον Νικόλαο Δεσποτόπουλο για λογαριασμό του οποίου μετέφερε το ανωτέρω ποσό, είχε δηλώσει, ότι επρόκειτο περί προσώπου κατέχοντος κυβερνητική θέση στην Ελλάδα, γεγονός που μαρτυρεί την ύπαρξη γνωριμίας προσωπικής μετά του προσώπου αυτού.
Κατάθεση
Ο ίδιος στην δοθείσα κατάθεσή του αναφέρει ότι η συνάντησή τον με τον Νικόλαο Δεσποτόπουλο τη μεσημβρία της 2-7-2007 έγινε κατόπιν τηλεφωνήματος του τελευταίου (οι ανωτέρω επικοινωνούσαν τηλεφωνικώς) σε κάποιο κατάστημα βενζίνης, σε σημείο της Εθνικής οδού Βασιλείας - Λωζάνης, όπου ο «Νίκος», ο οποίος τον ανέμενε εκεί μόνος, του παρέδωσε ένα πακέτο εντός σακούλας, το οποίο κατά δήλωση του Δεσποτόπουλου «περιείχε βιβλία», προκειμένου μεταφέρει αυτό στην Ελλάδα σε πρόσωπο, το οποίο θα επεδίωκε συνάντηση μαζί του κατόπιν τηλεφωνήματος. Ο ίδιος ο μάρτυς πάντως καταθέτει ότι διαπίστωσε το περιεχόμενο του μικρού δέματος (4 δεσμίδες των 500 ευρώ εκάστη), ποσό που κατεσχέθη από Ελβετούς αστυνομικούς στα σύνορα Ελβετίας -Ιταλίας. Ο μάρτυς επίσης καταθέτει, ότι έκτοτε δεν είχε επαφή, ούτε καν τηλεφωνική, με τον «Νίκο», ως εάν είναι δυνατόν να υποθέσει κανείς ότι ήταν άνευ ενδιαφέροντος για τον Νικόλαο Δεσποτόπουλο η τύχη της, για λογαριασμό του γενομένης, αποστολής του αναφερομένου ποσού στην Ελλάδα, ο τρόπος μεταφοράς του οποίου μαρτυρεί επιχείρηση αποστολής χρημάτων στην Ελλάδα κρυφίως και κατά παρέκκλιση της τραπεζικής μαρτυρεί τον χαρακτήρα του αποσταλέντος εμβάσματος μάλλον ως αμοιβής για την παρασχεθείσα συνδρομή του στην κατάστρωση των όρων και επιτοκίων του επίμαχου ομολόγου».
Βαρύτατες κατηγορίες για τους πρωταγωνιστές
«Υπό το αυτό ιστορικό προκύπτει ως προφανής η ύπαρξη σαφών ενδείξεων περί τελέσεως δωροδοκίας (άρθρο 236 Π.Κ.), συνισταμένης στην προσφορά σημαντικών χρηματικών ποσών για την επίτευξη του επιδιωχθέντος σκοπού της αγοράς συνθέτου ομολόγου και μάλιστα στην ονομαστική αξία του τίτλου, καθ ον χρόνον η πραγματική αγοραία τιμή του υπελείπετο ουσιωδώς της ονομαστικής τοιαύτης, που είχαν κατάληξη σε συγκεκριμένους προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και στην εγκληματική συμμετοχή τρίτων στην πράξη, ως επίσης ενδείξεων περί της αντίστοιχης υπάρξεως πράξεως δωροληψίας (άρθρο 235 Κ.Π.), περί της οποίας βεβαιότης υφίσταται εκ της κατοχής σημαντικών χρηματικών ποσών σε προσωπικούς λογαριασμούς, η διακίνηση και κατοχή των οποίων χρονικώς και εκ βεβαιουμένων πραγματικών περιστατικών αναγκαίως συνδέεται με την επίμεμπτη συναλλαγή.
Στοιχεία
Περαιτέρω δε η εκ των ιδίων στοιχείων προκύπτουσα, ειδικότερη εγκληματική μορφή της δολίας απόκρυψης και της αποκτήσεως και περαιτέρω κατοχής του προϊόντος της δωροληψίας συνιστούν πράξεις νομιμοποιήσεως εγκληματικών εσόδων (άρθρο 1 στοιχ. Β, παρ. 1, 2 του Ν. 2331/1995, ως αντικ. υπό του άρθρου 2 παρ. 5β του Ν. 3424/2005), τα στοιχεία των οποίων, προκύπτοντα και εκ του συλλεγέντος υλικού της προκειμένης ερεύνης και αφορώντα σε βεβαιούμενο υπηρεσιακό δεκασμό, πραγματωθέντα και με την εγκληματική συμμετοχή τρίτων, θα αποτελέσουν το αντικείμενο του περαιτέρω δικαστικού ελέγχου».


mellon.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ελάτε στο νέο μας site www.pireaspiraeus.com