Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Κήπος σε μια νύχτα…

environment
στο Χαμάμ του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη
Επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς με θέμα «Καινοτομικές προσεγγίσεις στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Μαϊου στο Πειραματικό Γυμνάσιο Νίκαιας (Μυλασσών και Αρμενίων Προσκόπων, αίθουσα Χαμάμ).
Την ημερίδα συνδιοργανώνει ο Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη με το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/βάθμιας Πειραιά, το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β/θμιας Δ’ Αθήνας, τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Οικο-Λογική», το Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Σύλλογο Ελλήνων Ωκεανογράφων.
Αναφερόμενος στην ημερίδα ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη  Γιώργος Ιωακειμίδης επισημαίνει:
«Επιδίωξή μας είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αναγκαιότητα της περιβαλλοντικής προστασίας. Καθημερινά επιχειρούμε αισθητικές παρεμβάσεις σε πολλά σημεία της πόλης μας διασφαλίζοντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής και ως προς αυτή την κατεύθυνση ενισχύουμε αποφασιστικά όλες τις οικολογικά προσανατολισμένες πρωτοβουλίες της εκπαιδευτικής κοινότητας».
Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα έχει ως εξής:
9.00-9.15    Προσέλευση –Εγγραφές
9.15-9.40    Έναρξη-Χαιρετισμοί
Παρουσίαση της Οικο-λογικής-Πρόταση για τη δημιουργία e-Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών (wikis) από τη Σοφία Δημητρίου
9.40-10.00 Δημήτρης Κούνδουρος: Σενάρια για ένα αειφορικό μέλλον -Επιστήμη του Συστήματος  Γη
10.00-10.20 Θοδωρής Ορεινός:Το project στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (με εφαρμογή στην πόλη )
10.20-10.40  Μάνος Δασενάκης:     Η Διαχείριση του νερού σε μια  βιώσιμη πόλη
10.40-11.00 Ειρήνη Βαλλιανάτου: Οι χώροι πρασίνου στην πόλη και η συμβολή τους στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.
11.00-11.20  Βούλγαρης Γιώργος: Βιωματικές δράσεις στη σχολική αυλή
11.20-11.35 Διάλειμμα-καφές
11.35-11.50  Δημιουργία  4 ομάδων
11.50-13.15  Βιωματικά παράλληλα εργαστήρια:
Σοφία Δημητρίου  : Κήπος σε μια νύχτα
Δημήτρης Κούνδουρος: Το Σύστημα Γη-(Earth System Analysis)
Θοδωρής Ορεινός : Το project στην  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Μανώλης Δασενάκης:  Πειράματα στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση
13.15-13.45  Παρουσίαση της εργασίας των ομάδων
13.45-14.15  Συζήτηση – Αξιολόγηση- Δραστηριότητα σε ολομέλεια
Συντονισμός:Δασενάκης Μ.-Δημητρίου Σ.-Βούλγαρης Γ.-Κούνδουρος Δ.-Ντίνου Ι.-Ορεινός Θ.
Οργανωτική επιτροπή :Δημητρίου  Σ., Βούλγαρης Γ. , Ντίνου Ι.
Επιστημονική επιτροπή: Βαλλιανάτου Ε., Δασενάκης Μ., Kούνδουρος Δ., Ορεινός Θ., Πήλιουρας Π.
Προεδρείο:   Βαλλιανάτου Ε.-Δημητρίου Σ.-Πήλιουρας Π.
Γραμματεία:  Θεοδωροπούλου Κων/να-Χριστόπουλος Γεώργιος
Λίγα λόγια για τα εργαστήρια
Κήπος σε μια νύχτα:
Πρόκειται για μια δημιουργική δραστηριότητα, που χρησιμοποιεί τη σχεδίαση και την κατασκευή μακέτας κτιρίων προκειμένου να διερευνήσει:
• Τις δυνάμεις που οδηγούν στην ανάπτυξη και πώς η τοπική ανάπτυξη ικανοποιεί ή όχι τις ανάγκες των   ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας.
• Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις για την τοπική ανάπτυξη.
• Πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της περιοχής μας.
Το Σύστημα Γη-(Earth System Analysis)
Το προτεινόμενο εργαστήριο  έχει σαν βασική στόχευση να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι σύνθετα και αλληλοεξαρτώμενα.
Το project στην  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι να οριοθετηθεί το θέμα, να διατυπωθούν τα ερευνητικά ερωτήματα και να ενταχθούν σε σύνολα που θα αντικατοπτρίζουν τις πτυχές του (υπο-θέματα),
να αναζητηθούν συνειρμοί που θα συνδέουν τα υπο-θέματα και θα σχηματοποιούν το «όλο»,
να προγραμματιστεί η λειτουργία των ομάδων.
Πειράματα στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Το εργαστήριο έχει στόχο, με χρήση απλών πειραμάτων, να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με βασικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ποιότητας του νερού.
• Μέτρηση αλατότητας, για τον έλεγχο υφαλμύρινσης παράκτιων περιοχών
• Μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου, για τον έλεγχο του οργανικού φορτίου του νερού
• Μέτρηση pHστο Χαμάμ του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη
Επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς με θέμα «Καινοτομικές προσεγγίσεις στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Μαϊου στο Πειραματικό Γυμνάσιο Νίκαιας (Μυλασσών και Αρμενίων Προσκόπων, αίθουσα Χαμάμ).
Την ημερίδα συνδιοργανώνει ο Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη με το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/βάθμιας Πειραιά, το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β/θμιας Δ’ Αθήνας, τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Οικο-Λογική», το Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Σύλλογο Ελλήνων Ωκεανογράφων.
Αναφερόμενος στην ημερίδα ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη  Γιώργος Ιωακειμίδης επισημαίνει:
«Επιδίωξή μας είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αναγκαιότητα της περιβαλλοντικής προστασίας. Καθημερινά επιχειρούμε αισθητικές παρεμβάσεις σε πολλά σημεία της πόλης μας διασφαλίζοντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής και ως προς αυτή την κατεύθυνση ενισχύουμε αποφασιστικά όλες τις οικολογικά προσανατολισμένες πρωτοβουλίες της εκπαιδευτικής κοινότητας».
Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα έχει ως εξής:
9.00-9.15    Προσέλευση –Εγγραφές
9.15-9.40    Έναρξη-Χαιρετισμοί
Παρουσίαση της Οικο-λογικής-Πρόταση για τη δημιουργία e-Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών (wikis) από τη Σοφία Δημητρίου
9.40-10.00 Δημήτρης Κούνδουρος: Σενάρια για ένα αειφορικό μέλλον -Επιστήμη του Συστήματος  Γη
10.00-10.20 Θοδωρής Ορεινός:Το project στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (με εφαρμογή στην πόλη )
10.20-10.40  Μάνος Δασενάκης:     Η Διαχείριση του νερού σε μια  βιώσιμη πόλη
10.40-11.00 Ειρήνη Βαλλιανάτου: Οι χώροι πρασίνου στην πόλη και η συμβολή τους στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. 
11.00-11.20  Βούλγαρης Γιώργος: Βιωματικές δράσεις στη σχολική αυλή
11.20-11.35 Διάλειμμα-καφές
11.35-11.50  Δημιουργία  4 ομάδων
11.50-13.15  Βιωματικά παράλληλα εργαστήρια:
Σοφία Δημητρίου  : Κήπος σε μια νύχτα
Δημήτρης Κούνδουρος: Το Σύστημα Γη-(Earth System Analysis)
Θοδωρής Ορεινός : Το project στην  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Μανώλης Δασενάκης:  Πειράματα στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση
13.15-13.45  Παρουσίαση της εργασίας των ομάδων 
13.45-14.15  Συζήτηση – Αξιολόγηση- Δραστηριότητα σε ολομέλεια
Συντονισμός:Δασενάκης Μ.-Δημητρίου Σ.-Βούλγαρης Γ.-Κούνδουρος Δ.-Ντίνου Ι.-Ορεινός Θ.
Οργανωτική επιτροπή :Δημητρίου  Σ., Βούλγαρης Γ. , Ντίνου Ι. 
Επιστημονική επιτροπή: Βαλλιανάτου Ε., Δασενάκης Μ., Kούνδουρος Δ., Ορεινός Θ., Πήλιουρας Π.
Προεδρείο:   Βαλλιανάτου Ε.-Δημητρίου Σ.-Πήλιουρας Π.
Γραμματεία:  Θεοδωροπούλου Κων/να-Χριστόπουλος Γεώργιος 
 
Λίγα λόγια για τα εργαστήρια
Κήπος σε μια νύχτα: 
Πρόκειται για μια δημιουργική δραστηριότητα, που χρησιμοποιεί τη σχεδίαση και την κατασκευή μακέτας κτιρίων προκειμένου να διερευνήσει: 
Τις δυνάμεις που οδηγούν στην ανάπτυξη και πώς η τοπική ανάπτυξη ικανοποιεί ή όχι τις ανάγκες των   ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας. 
Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις για την τοπική ανάπτυξη.
Πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της περιοχής μας.
Το Σύστημα Γη-(Earth System Analysis)
Το προτεινόμενο εργαστήριο  έχει σαν βασική στόχευση να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι σύνθετα και αλληλοεξαρτώμενα.
Το project στην  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι να οριοθετηθεί το θέμα, να διατυπωθούν τα ερευνητικά ερωτήματα και να ενταχθούν σε σύνολα που θα αντικατοπτρίζουν τις πτυχές του (υπο-θέματα), 
να αναζητηθούν συνειρμοί που θα συνδέουν τα υπο-θέματα και θα σχηματοποιούν το «όλο», 
να προγραμματιστεί η λειτουργία των ομάδων.
Πειράματα στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Το εργαστήριο έχει στόχο, με χρήση απλών πειραμάτων, να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με βασικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ποιότητας του νερού.
Μέτρηση αλατότητας, για τον έλεγχο υφαλμύρινσης παράκτιων περιοχών
Μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου, για τον έλεγχο του οργανικού φορτίου του νερού 
Μέτρηση pH

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ελάτε στο νέο μας site www.pireaspiraeus.com