Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

Προγράμματα- κλειδιά για νέους δρόμους


Με συμμετοχή σε 10 ευρωπαϊκά προγράμματα ο ΟΛΠ ΑΕ αναπτύσσει συνεργασίες και με άλλα λιμάνια σε μια σειρά από μεγάλα θέματα, που αφορούν το περιβάλλον, την βελτίωση των μεταφορών, την ασφάλεια κ.α.
Όλα τα προγράμματα είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και έχουν συνολικό ύψος χρηματοδότησης 2.170.914 ευρώ.
«Η εξωστρέφεια του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και η ενεργός συμμετοχή στα διεθνή δρώμενα αποτελεί για την παρούσα διοίκηση στρατηγική επιλογή», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ, Γιώργος Ανωμερίτης, μιλώντας σε διεθνές συνέδριο, το οποίο διεξήχθη στην Αθήνα από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MEMO. Και πρόσθεσε:
«Ήδη ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. συμμετέχει ενεργά σε όλες τις διεθνείς δραστηριότητες και Οργανισμούς όπως η ESPO (Ευρωπαϊκή Ένωση Λιμένων), MedCruise (Μεσογειακή Ένωση Λιμένων Κρουαζιέρας), τα συνέδρια της SeaTrade κ.α. Η  MedCruise μάλιστα το 2011 εξέλεξε ως πρόεδρο της, τον γενικό διευθυντή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Σταύρο Χατζάκο. Παράλληλα όμως ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. συμμετέχει ενεργά μαζί και με άλλα λιμάνια (Valencia, Genoa, Venice, Marseilles, Koper) σε σειρά Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων».
Τα προγράμματα αυτά είναι:

1 MEMO, το οποίο στοχεύει να  προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών της Μεσογείου, συνδυάζοντας την περιβαλλοντική διαχείριση και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών με τεχνολογίες (AIS και VTS).

2 TERCONMED, που αφορά τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων ως βασικό στοιχείο στις μεσογειακές θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων

3 CLIMEPORT. Το πρόγραμμα μελετάει μεθοδολογίες  για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στα Μεσογειακά Λιμάνια μειώνοντας τις εκπομπές του θερμοκηπίου και προωθώντας τη καλύτερη χρήση της ενέργειας, προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη των λιμενικών κοινοτήτων.

4 PORTA. Τα Λιμάνια ως πύλη πρόσβασης στις περιοχές της ενδοχώρας
Το έργο αφορά την μελέτη της συμφόρηση του συστήματος θαλάσσιων μεταφορών λόγω της συμφόρησης κατά την πρόσβαση των λιμένων εμβάθυνση.

5 SEATOLAND Η Διασύνδεση  μεταξύ λιμένων και ενδοχώρας
Η ενσωμάτωση των παράκτιων περιοχών και της ενδοχώρας, σε σχέση με την προσβασιμότητα, μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την ολοκλήρωση των πολιτικών για τις παράκτιες περιοχές.

6 MOS4MOS Το Ευρωπαϊκό Έργο MOS4MOS έχει ως βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη λύσεων (σε μορφή πρωτοτύπων) για τη βελτίωση των μεταφορών RO-RO και εμπορευματοκιβωτίων μέσω των θαλάσσιων διαδρόμων Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, και Σλοβενίας. Ο τελικός στόχος του έργου είναι η αύξηση και βελτίωση του μεταφορικού έργου σε όλα τα μέσα μεταφοράς (οδικές και σιδηροδρομικές) και η ενσωμάτωσή τους στους  θαλάσσιους αυτοκινητόδρομους.

7 SUPPORT Το έργο αφορά ασφάλεια λιμένων. Υλοποίηση μελετών αξιολόγησης ασφάλειας, προτάσεις βελτίωσης βάσει δομημένου συστήματος αξιολόγησης, εφαρμογή πιλοτικών συστημάτων

8 SEEMARINER Αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Έργου SEE MARINER, είναι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων που ενέχει η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω των θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών οδών, εφαρμόζοντας  ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, ενισχύοντας την παρακολούθηση της θαλάσσιας και εσωτερικής πλωτής κυκλοφορίας και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και μερών.

9 CUSTOMMED Το έργο αποβλέπει στη βελτίωση της διακίνησης εμπορευμάτων μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της ΕΕ με τη δικτύωση και την υιοθέτηση κοινών διαδικασιών και τεχνολογιών

10 S-PORT Το έργο αφορά απαιτήσεις ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων λιμένων. Ο ΟΛΠ συμμετέχει παρέχοντας στοιχεία πληροφόρησης επί των απαιτήσεων βάσει της εμπειρίας

pireas2day.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ελάτε στο νέο μας site www.pireaspiraeus.com