Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

O Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά για το μεταναστευτικό πρόβλημα

metanastes_4
Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση των τελευταίων ημερών για το μεταναστευτικό πρόβλημα και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για τη δημιουργία τριών κέντρων φιλοξενίας παράνομων μεταναστών,  ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Στέφανος Χρήστου έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Χαίρομαι ιδιαίτερα που το θέμα της ανεξέλεγκτης εισόδου παράνομων μεταναστών βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και επιτέλους σχεδιάζεται η λήψη μέτρων, ελπίζω με στρατηγικό σχέδιο και διάρκεια,  για τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος.
Προσωπικά είχα την ευκαιρία να καταθέσω τις απόψεις μου για το θέμα και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ημερίδας του Δήμου Αθηνών και του Πάντειου Πανεπιστήμιου για την «εγκληματικότητα, αστυνόμευση και (αν)ασφάλεια στο κέντρο της Αθήνας», όπου τόνισα ότι η ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους αύξησης της εγκληματικότητας και δημιουργίας ανασφάλειας και κοινωνικής αναταραχής στους πολίτες.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καταθέσω και την αρνητική μου εμπειρία από τη διαχείριση ενός μικρού τμήματος αυτού που ονομάζουμε μεταναστευτικό πρόβλημα. Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά στις αρχές του 2011  ένα από τα ζητήματα που με προβλημάτισαν έντονα ήταν η διαδικασία χορήγησης προσωρινών αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς αιτούντες πολιτικό άσυλο.
Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο και την εξέταση στοιχείων από τους φακέλους αλλοδαπών αιτούντων άσυλο που προσκομίστηκαν για υπογραφή προέκυψαν στοιχεία που μας προβλημάτισαν έντονα.
Συγκεκριμένα διαπιστώσαμε:
α) μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες υπερβαίνει τα πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε εκκρεμότητα περίπου 48.000 αιτήματα χορήγησης ασύλου. Η μη έγκαιρη εξέταση οδηγεί σε εν δυνάμει αποδοχή του αιτήματος, αφού χωρίς ουσιαστικό έλεγχο χορηγούνται συνεχείς ανανεώσεις ανά εξάμηνο.
β) ανυπαρξία Εθνικού καταλόγου «ασφαλών χωρών καταγωγής» και «ασφαλών τρίτων χωρών»  έτσι ώστε οι αρμόδιες για την παραλαβή αιτημάτων χορήγησης πολιτικού ασύλου Αρχές, να ανατρέχουν σε αυτούς κατά την παραλαβή των παραπάνω αιτήσεων προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο να εφοδιάζονται με «Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού» πρόσωπα με καταγωγή από χώρες στις οποίες οι επικρατούσες συνθήκες δεν δικαιολογούν την προέλευση πολιτικών προσφύγων από αυτές.
γ)  κατάχρηση του δηλούμενου επαγγέλματος «ανειδίκευτος εργάτης» επειδή σε αντίθεση με όλα τα άλλα πιθανά επαγγέλματα  ο «ανειδίκευτος εργάτης» εξαιρείται της υποχρέωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας να απευθυνθεί στον ΟΑΕΔ προκειμένου να ερευνηθεί η αγορά εργασίας για το συγκεκριμένο επάγγελμα και να δοθεί η προσωρινή άδεια εργασίας μόνο εάν δεν έχει εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από ημεδαπό, πολίτη της Ε.Ε., αναγνωρισμένο πρόσφυγα, ή ομογενή.
Όλα τα παραπάνω τα θέσαμε υπόψη των συναρμοδίων Υπουργείων Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Εργασίας με δύο επιστολές μας, μία τον Μάιο του 2011 και μία τον Ιανουάριο του 2012, και ζητήσαμε την άμεση νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπισή τους   καθώς και την πρόβλεψη για  ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, αποκλειστικά από τον ίδιο φορέα, δηλαδή  τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ασφαλείας, χωρίς την εμπλοκή των Υπηρεσιών της  Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης οι οποίες με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβαίνουν στην απλή “επικύρωση” και μόνο των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της  ΕΛ.ΑΣ.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν  είχαμε καμία ανταπόκριση με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η χορήγηση  «Δελτίου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού» σε πρόσωπα με καταγωγή από χώρες στις οποίες οι επικρατούσες συνθήκες δεν δικαιολογούν την προέλευση πολιτικών προσφύγων.
Θέλω να πιστεύω ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε για έλεγχο της  μετανάστευσης θα έχει συνέχεια, ειδικά αυτή την περίοδο κρίσης που διανύουμε και που χρέος όλων μας είναι να διαφυλάξουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα την κοινωνική, οικονομική και πολιτική συνοχή της χώρας. Τέλος θέλω να τονίσω ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παραβιαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο και ταυτόχρονα με τη λήψη των μέτρων για την έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την κοινωνική ένταξη των νομίμως ευρισκομένων στη χώρα μας μεταναστών».


Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση των τελευταίων ημερών για το μεταναστευτικό πρόβλημα και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για τη δημιουργία τριών κέντρων φιλοξενίας παράνομων μεταναστών,  ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Στέφανος Χρήστου έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Χαίρομαι ιδιαίτερα που το θέμα της ανεξέλεγκτης εισόδου παράνομων μεταναστών βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και επιτέλους σχεδιάζεται η λήψη μέτρων, ελπίζω με στρατηγικό σχέδιο και διάρκεια,  για τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος.
 Προσωπικά είχα την ευκαιρία να καταθέσω τις απόψεις μου για το θέμα και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ημερίδας του Δήμου Αθηνών και του Πάντειου Πανεπιστήμιου για την «εγκληματικότητα, αστυνόμευση και (αν)ασφάλεια στο κέντρο της Αθήνας», όπου τόνισα ότι η ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους αύξησης της εγκληματικότητας και δημιουργίας ανασφάλειας και κοινωνικής αναταραχής στους πολίτες.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καταθέσω και την αρνητική μου εμπειρία από τη διαχείριση ενός μικρού τμήματος αυτού που ονομάζουμε μεταναστευτικό πρόβλημα. Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά στις αρχές του 2011  ένα από τα ζητήματα που με προβλημάτισαν έντονα ήταν η διαδικασία χορήγησης προσωρινών αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς αιτούντες πολιτικό άσυλο.
Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο και την εξέταση στοιχείων από τους φακέλους αλλοδαπών αιτούντων άσυλο που προσκομίστηκαν για υπογραφή προέκυψαν στοιχεία που μας προβλημάτισαν έντονα. 
Συγκεκριμένα διαπιστώσαμε:
α) μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες υπερβαίνει τα πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε εκκρεμότητα περίπου 48.000 αιτήματα χορήγησης ασύλου. Η μη έγκαιρη εξέταση οδηγεί σε εν δυνάμει αποδοχή του αιτήματος, αφού χωρίς ουσιαστικό έλεγχο χορηγούνται συνεχείς ανανεώσεις ανά εξάμηνο.
β) ανυπαρξία Εθνικού καταλόγου «ασφαλών χωρών καταγωγής» και «ασφαλών τρίτων χωρών»  έτσι ώστε οι αρμόδιες για την παραλαβή αιτημάτων χορήγησης πολιτικού ασύλου Αρχές, να ανατρέχουν σε αυτούς κατά την παραλαβή των παραπάνω αιτήσεων προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο να εφοδιάζονται με «Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού» πρόσωπα με καταγωγή από χώρες στις οποίες οι επικρατούσες συνθήκες δεν δικαιολογούν την προέλευση πολιτικών προσφύγων από αυτές.  
γ)  κατάχρηση του δηλούμενου επαγγέλματος «ανειδίκευτος εργάτης» επειδή σε αντίθεση με όλα τα άλλα πιθανά επαγγέλματα  ο «ανειδίκευτος εργάτης» εξαιρείται της υποχρέωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας να απευθυνθεί στον ΟΑΕΔ προκειμένου να ερευνηθεί η αγορά εργασίας για το συγκεκριμένο επάγγελμα και να δοθεί η προσωρινή άδεια εργασίας μόνο εάν δεν έχει εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από ημεδαπό, πολίτη της Ε.Ε., αναγνωρισμένο πρόσφυγα, ή ομογενή.
Όλα τα παραπάνω τα θέσαμε υπόψη των συναρμοδίων Υπουργείων Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Εργασίας με δύο επιστολές μας, μία τον Μάιο του 2011 και μία τον Ιανουάριο του 2012, και ζητήσαμε την άμεση νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπισή τους   καθώς και την πρόβλεψη για  ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, αποκλειστικά από τον ίδιο φορέα, δηλαδή  τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ασφαλείας, χωρίς την εμπλοκή των Υπηρεσιών της  Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης οι οποίες με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβαίνουν στην απλή “επικύρωση” και μόνο των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της  ΕΛ.ΑΣ.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν  είχαμε καμία ανταπόκριση με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η χορήγηση  «Δελτίου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού» σε πρόσωπα με καταγωγή από χώρες στις οποίες οι επικρατούσες συνθήκες δεν δικαιολογούν την προέλευση πολιτικών προσφύγων.
Θέλω να πιστεύω ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε για έλεγχο της  μετανάστευσης θα έχει συνέχεια, ειδικά αυτή την περίοδο κρίσης που διανύουμε και που χρέος όλων μας είναι να διαφυλάξουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα την κοινωνική, οικονομική και πολιτική συνοχή της χώρας. Τέλος θέλω να τονίσω ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παραβιαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο και ταυτόχρονα με τη λήψη των μέτρων για την έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την κοινωνική ένταξη των νομίμως ευρισκομένων στη χώρα μας μεταναστών».

portnet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ελάτε στο νέο μας site www.pireaspiraeus.com