Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Δελτια τυπου ΟΛΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο1
Υπεγράφη σύμβαση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του έργου Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Συστήματος ΛΔΕΕΠ (Λογισμικού Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) μεταξύ του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γ. Ανωμερίτη και της αναδόχου εταιρίας «Quality &Reliability-Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία», ύστερα από διαγωνισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία του σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος που διαθέτει ο Ο.Λ.Π Α.Ε.
Όπως είναι γνωστό ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. έχει θέσει σε παραγωγική λειτουργία εκσυγχρονισμένα ολοκληρωμένα λογισμικά συστήματα διαχείρισης-εκμετάλλευσης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της λιμενικής ζώνης (Sparcs N4, Ν4 Billing και άλλων custom εφαρμογών) που εφαρμόζονται στα περισσότερα και μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου. Στα πλαίσια αυτά έχει τεθεί σε εφαρμογή από το καλοκαίρι σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με άμεση ενημέρωση μέσω ανταλλαγής πληροφοριών με τις συνεργαζόμενες τράπεζες (e- banking). Εντός του Ιανουαρίου 2012 ολοκληρώνονται και οι αναγκαίες τεχνικές εργασίες για την ασφαλή και απρόσκοπτη απομακρυσμένη πρόσβαση (web access) εξουσιοδοτημένων πελατών του Σ.ΕΜΠΟ στο επιχειρησιακό λογισμικό customer access portal (CAP) του Sparcs N4 μέσω του Portal του Ο.Λ.Π., κατόπιν εξουσιοδότησης από τους Διαχειριστές του Δικτύου του Ο.Λ.Π.
Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε την παροχή δωρεάν υπηρεσιώνinternet μέσω τεχνολογίας WiFi που καλύπτει γεωγραφικά όλους τους χώρους του κεντρικού λιμανιού, μια ακόμα ποιοτική υπηρεσία ενημέρωσης και επικοινωνίας του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο2
Με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Πρόεδρου και Δ/ντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γιώργου Ανωμερίτη και της προμηθεύτριας εταιρίας «CARGOTERFINLAND OY» και με τη θετική εισήγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ολοκληρώνεταιο διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια τεσσάρων (4) καινούριων ανυψωτικών μηχανημάτων ΟΣΜΕ (straddle carriers) έναντι συνολικού ποσού 3.394.800€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Με την προμήθεια αυτή συμπληρώνεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός του νέου σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. στον Προβλήτα Ι του εμπορικού λιμένα, ο οποίος καθίσταται το πλέον σύγχρονο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων της Μεσογείου και ένα από τα πιο ανταγωνιστικά της Ευρώπης.Υπενθυμίζεται ότι παρά την κρίση, το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποφάσισε τη συνεχή λειτουργία του εμπορικού και επιβατικού λιμανιού και κατά το 2012, ώστε τα λιμάνια του Ο.Λ.Π. Α.Ε. να λειτουργούν 24 ώρες ημερησίως, 365 μέρες τον χρόνο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο3
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Αυτοκινήτων, η οποία διαχειρίζεται τα car-terminals του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κατά τη διαχειριστική περίοδο τουΙανουαρίου-Δεκεμβριου 2011 υπήρξε συνολική αύξηση των κινήσεων κατά+9,81%, η οποία κυρίως οφείλεται στη θετική μεταβολή των κινήσεων transitκατά +33,3%.
Τα αποτελέσματα αυτά, παρά τη σημαντική μείωση των εισαγωγών αυτοκινήτων στην Ελλάδα λόγω της πτώσης των πωλήσεων, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης, θεωρούνται εξαιρετικά θετικά,δικαιώνοντας την πολιτική του Ο.Λ.Π. Α.Ε. για επέκταση των χώρων τουcar-terminal και των πολιτικών του στη διακίνηση transit αυτοκινήτων.
Σε απόλυτους αριθμούς, το διάστημα Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2011, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2010 διακινήθηκαν συνολικά 417.659 αυτοκίνηταέναντι 380.346 , από τα οποία τα 328.996 ήταν transit, έναντι 246.801 του 2010.
Υπενθυμίζεται ότι στην παλιά καρβουνόσκαλα του Ν. Ικονίου επεκτάθηκε, αφού πρώτα ανακατασκευάσθηκε και οικολογικά αναβαθμίστηκε, ο νέος χώρος διακίνησης αυτοκινήτων του Ο.Λ.Π. Α.Ε., ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος της Ανατολικής Μεσογείου. Η φόρτωση και μεταφόρτωση γίνεται με λιμενεργάτες του Ο.Λ.Π. Α.Ε., οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν και λειτουργούν βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, υπό την εποπτεία και βοήθεια και των μεγάλων εταιριών κατασκευής και διακίνησης αυτοκινήτων.

πηγη www.ellinikiaktoploia.net και www.olp.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ελάτε στο νέο μας site www.pireaspiraeus.com