Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Προσδιορίστηκαν οι αρμοδιότητες του υφυπουργού Ναυτιλίας

Οι αρμοδιότητες του νέου υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σπυρίδωνα -Αδωνι Γεωργιάδη δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, του ανατίθεται: - η εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας,
- η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής,
- η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος "Αλιείας".

Ο υφυπουργός έχει κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, αλλά εξαιρείται από τη νομοθετική πρωτοβουλία.
'Ομως έχει το δικαίωμα να υποβάλλει πράξεις και προτάσεις για την έκδοση διαταγμάτων, από κοινού με άλλους υπουργούς και υφυπουργούς.

σύμφωνα με το άρθρο 2, στις αρμοδιότητες του νέου υφυπουργού δεν περιλαμβάνονται:

α) να προσδιορίζει την πολιτική του υπουργείου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, να συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και να εποπτεύει την εφαρμογή της από τις υπηρεσίες του υπουργείου.

β) η αρμοδιότητα της εκπροσώπησης του υπουργείου στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και η εν γένει προβολή επικοινωνία και προώθηση του έργου του υπουργείου σε όλους του τομείς.

γ) Ο διορισμός διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων, η συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων καθώς και τα ερωτήματα για την επιλογή των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, η τοποθέτηση αυτών, καθώς και όλα τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ελάτε στο νέο μας site www.pireaspiraeus.com