Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

ΘΕΜΑ : Πληρωμη απογραφεων-τομεαρχων για τις απογραφες του 2011

Οι απογραφεις και οι τομεαρχες


Το διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου εργαστήκαμε για λογαριασμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στην απογραφή πληθησμού και κατοικιών 2011.
Η προκύρηξη εργασίας ανέφερε ότι θα πληρωνόμασταν οι απογραφείς με 1,70 ευρώ ανά κατοικία που απογράφουμε, 1,30 ανά άτομο και 0,30 ευρώ ανά φιλοξενούμενο άτομο στην κατοικία που απογράφουμε. Αντίστοιχα όσοι εργαστήκαμε ως τομεάρχες θα πληρωνόμασταν από 300 έως 350 ευρώ (ανάλογα με τον αριθμό των οικισμών ) ανά μήνα με μέγιστη απασχόληση τους 4 μήνες, 0,30 ευρώ ανά κτίριο προμέτρησης και 0,12 ανά κατοικία προμέτρησης.
Παρ' όλα όσα ανέφερε η εν λόγω προκύρηξη, δεν υπήρξε ποτέ καμία σύμβαση μεταξύ εργαζομένων και εργοδότη η οποία να κατοχυρώνει και γραπτά τα όσα προαναφέρθηκαν.
Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων μας πληροφόρησαν ότι στο ποσό αυτό θα παρακρατηθεί φόρος της τάξης του 20% , ο οποίος θα μας αποδοθεί με την υποβολή φορολογικής δήλωσης εφόσον το εισόδημά μας δεν ξεπερνά το αφορολόγητο (σύμφωνα με τα νέα φορολογικά μέτρα 5.000 ευρώ ).
Επιπλέον, ενώ στα σεμινάρια μας διαβεβαίωναν ότι θα πληρωθούμε για την παρακολούθησή τους και ότι τα δεδουλευμένα θα μας καταβληθούν έως και 3 μήνες μετά το πέρας της διαδικασίας, όταν έφτασε η ώρα να υπογράψουμε τις καταστάσεις πληρωμών διαπιστώσαμε ότι τελικά δε θα πληρωθούμε για τις χαμένες εργατοώρες των σεμιναρίων. Εκτός αυτού, η πληρωμή μας μετατέθηκε στην καλύτερη περίπτωση στο τέλος του χρόνου χωρίς αυτό όμως να το εγγυάται κανείς.
Κάποιοι από εμάς που εργαστήκαμε ως απογραφείς ή ως τομεάρχες εργαζόμαστε ήδη με το καθεστώς της ημιαπασχόλησης ή με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών, πράγμα που σημαίνει ότι μέσω της παρακράτησης μας ζητάνε ουσιαστικά να αποδώσουμε 2 φορές τον ΦΠΑ και εκτός αυτού να μην πάρουμε καμία επιστροφή φόρου εφόσον το αφολόγητο όριο πλέον είναι μόλις 5.000 ευρώ.
Στην πραγματικότητα όλοι εμείς με την εργασία μας δανείσαμε ακούσια και άτοκα το ελληνικό κράτος μέσω μιας «ανεξάρτητης αρχής», αφού το κονδύλι το οποίο είναι κατά 80% χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προεισπραχθεί εδώ και μήνες, ενώ αυτή την στιγμή για την καθυστέρηση της καταβολής των δεδουλευμένων μας, επικαλούνται άδεια ταμεία.

Είμαστε άνεργοι/ες, επισφαλείς εργαζόμενοι/ες, φοιτητές/τριες και καλούμαστε καθημερινά να ανταπεξέλθουμε σε μια δύσκολη οικονομική πραγματικότητα με συνεχείς αυξήσεις τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, στα εισιτήρια των ΜΜΜ και στους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ, κάτι που κάνει την επιβίωσή μας δυσβάσταχτη.
Δεν ανεχόμαστε κανενός είδους εμπαιγμό από τον οποιονδήποτε εργοδότη μας και πολύ δε περισσότερο στην προκειμένη περίπτωση που ο εργοδότης είναι το ίδιο το κράτος, μέσω μιας δήθεν ανεξάρτητης αρχής που 'μαγειρέυει' οικονομικά στοιχεία για να εξυπηρετήσει πότε τα ντόπια πολιτικοοικονομικά αφεντικά και το σύστημά τους και πότε την τρόικα και τα πολυεθνικά αφεντικά. Εξαργυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα κονδύλια που μπαίνουν από την πίσω πόρτα στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. γεμίζοντας τις τσέπες του διοικητικού συμβουλίου, την ώρα που όπως εμείς έτσι και οι μόνιμοι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι απλήρωτοι.

Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΑΣ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ

Απαιτούμε:

ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΜΑΣοι υποσχεσειςΤις επόμενες εβδομάδες, και το αργότερο μέχρι τις 30.11.2011, θα έχει ολοκληρωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) η αποστολή στις ΥΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών των καταστάσεων πληρωμής Απογραφέων και Τομεαρχών των Γενικών Απογραφών 2011.
Στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Στατιστική Αρχή τονίζει ότι, δίνοντας πολύ υψηλή προτεραιότητα, συνεχίζει τη διεκπεραίωση των πληρωμών των Απογραφέων και Τομεαρχών των Γενικών Απογραφών 2011, ενώ συγχρόνως τηρεί αυστηρά τα οριζόμενα από την Εθνική Νομοθεσία και τις διαδικασίες του Δημόσιου Λογιστικού.  Μεταξύ των οριζόμενων από το Νόμο διαδικασιών για τη πληρωμή των Απογραφέων και Τομεαρχών είναι ο έλεγχος από την ΕΛΣΤΑΤ της νομιμότητας των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την πληρωμή.  Ο έλεγχος νομιμότητας έχει στόχο αφενός την ομαλή ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών μέχρι την τελική πληρωμή των δικαιούχων,  και ως εκ τούτου την αποφυγή σοβαρών καθυστερήσεων στις πληρωμές των δικαιούχων, και αφετέρου τη διασφάλιση της ορθής οικονομικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.
Ο αναγκαίος έλεγχος νομιμότητας περιλαμβάνει την αρκετά χρονοβόρα διαδικασία ελέγχου των στοιχείων των Απογραφέων και Τομεαρχών  (δηλ.  ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο,  ιδιότητα,  ΑΦΜ, IBAN),  η οποία έχει ως πρωταρχικό σκοπό να διασφαλιστεί,  μεταξύ άλλων,  ότι δε θα υπάρξουν προβλήματα στην πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.  Επίσης,  η διαδικασία  απαιτεί χρόνο διότι οι Απογραφείς και οι Τομεάρχες πρέπει να βρεθούν για να υπογράψουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωμής των Απογραφέων  (ή Τομεαρχών)  της περιοχής  (εποπτείας) όπου απασχολήθηκαν κατά την Απογραφή λαμβάνοντας γνώση του ύψους της αποζημίωσής τους.
Στη συνολική διαδικασία, μέχρι την πληρωμή των δικαιούχων, εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες πέραν της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα,  οι καταστάσεις πληρωμής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (διοικητικές πράξεις ορισμού των Οργάνων,  υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599,  δελτία παροχής υπηρεσιών), αποστέλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών για περαιτέρω έλεγχο, ενταλματοπoίηση και θεώρηση από τον αρμόδιο Επίτροπο, ενώ η Ενιαία Αρχή Πληρωμών  (ΕΑΠ) του ιδίου Υπουργείου αναλαμβάνει την πληρωμή των δικαιούχων μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών.
Η αποστολή καταστάσεων στις ΥΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών έχει ήδη ξεκινήσει από την ΕΛΣΤΑΤ και συνεχίζεται καθημερινά. Μέχρι σήμερα, επί συνόλου 39 Εποπτειών του Νομού Αττικής έχουν διαβιβασθεί στην ΥΔΕ Αττικής καταστάσεις πληρωμής Απογραφέων από 13  Εποπτείες (ποσοστό 33,3%) και καταστάσεις Τομεαρχών από 6 Εποπτείες (ποσοστό 15,4%).  Στην υπόλοιπη χώρα, επί συνόλου 55  Εποπτειών,  έχουν διαβιβασθεί στις κατά τόπους ΥΔΕ καταστάσεις πληρωμής Απογραφέων και Τομεαρχών για 17 Εποπτείες (ποσοστό 30,9%). 
Επισημαίνεται ότι η συνολική δαπάνη των Γενικών Απογραφών 2011,  περιλαμβανομένης και της αποζημίωσης των Απογραφέων και Τομεαρχών,   καλύπτεται πλήρως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2011. Η απασχόληση των ανωτέρω, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας και ως εκ τούτου δεν καταρτίζονται συμβάσεις. Η απόφαση ορισμού τους από την ΕΛΣΤΑΤ αποτελεί τη διοικητική πράξη με την οποία τους ανατέθηκε το έργο των Απογραφών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ελάτε στο νέο μας site www.pireaspiraeus.com