Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Το υψηλό κόστος πετρελαίου «βύθισε” την ακτοπλοϊα

Ο κλάδος της ακτοπλοίας όπως αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα χρήσεως 2010 αποτελεί έναν απο τους κλάδους όπου η ύφεση, λόγω της μειωμένης επιβατικής κίνησης, του αυξημένου ανταγωνισμού και του “χτυπήματος” των τιμών, έχει επιδράσει σημαντικά στην βιωσιμότητα του.
Όπως αποδεικνύεται και  από τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών στο α' φετινό 3μηνο η κατάσταση παραμένει δύσκολη αν και η εποχικότητα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο του κλάδου δεδομένου ότι η μεγαλύτερη κίνηση παρατηρείται τους καλοκαιρινούς μήνες από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο.
Σε κάθε περίπτωση όμως οι ζημιές διατηρήθηκαν και για τις τέσσερις εισηγμένες του κλάδου, ωστόσο στην περίπτωση της ΑΝΕΚ και των Μινωικών Γραμμών υπήρξε βελτίωση μεγεθών σε αντίθεση με την Attica Group και ΝΕΛ όπου η εικόνα επιδεινώθηκε.
ΑΝΕΚ
Οι ναυλώσεις των ελληνικών επιβατικών πλοίων από ξένες κυβερνήσεις για τον επαναπατρισμό υπηκόων τους από τη Λιβύη, έδωσαν στην εταιρεία μια καλή μικρή «ανάσα».
Μάλιστα, τα έσοδα από την εν λόγω δραστηριότητα κατάφεραν σε ένα βαθμό να καλύψουν και το κενό που άφησε η α.μ.κ. καθώς καλύφθηκε μόλις το 64,5% συγκεντρώνοντας 16,3 εκατ. ευρώ, από το αρχικό προβλεπόμενο ποσό των 25,2 εκατ. ευρώ που ούτως ή άλλως δεν είναι αρκετό για να επιλύσει τα προβλήματα ρευστότητας της.
Με την βοήθεια λοιπόν των ναυλώσεων από την Λιβύη στο α’ 3μηνο του 2011 ο κύκλος εργασιών εμφανίστηκε αυξημένος στα 61,4 εκατ. ευρώ από 45,5 εκατ. ευρώ (το αντίστοιχο περσινό διάστημα), τα EBITDA γύρισαν θετικά στα 2,78 εκατ. ευρώ από αρνητικά 11,3 εκατ. ευρώ και οι ζημιές στο καθαρό αποτέλεσμα περιορίσθηκαν αισθητά. Συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 3,8 εκατ. ευρώ από ζημίες ύψους 18,2 εκατ. ευρώ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές εμφανίστηκαν θετικές και μάλιστα αυξήθηκαν στα 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές της υποχρεώσεις στο τέλος του α’ 3μηνου ενισχύθηκαν ελαφρώς στα 371 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο των μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων του ομίλου έφθασαν τα 217 εκατ. ευρώ
εκ των οποίων τα 214 εκατ. ευρώ αφορούν την εταιρεία. Με την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της μητρικής το 2008 συνάφθησαν κοινοπρακτικά δάνεια συνολικού ύψους 245 εκατ. ευρώ, με κοινοπραξία τραπεζών κυμαινόμενου επιτοκίου διάρκειας 8 ετών (με τελική ημερομηνία αποπληρωμής στις 31 Μαρτίου 2016).
Επίσης κατά τη διάρκεια του 2010 συνάφθηκε 3ετες δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου ύψους 40 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η διοίκηση της μητρικής βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες σχετικά με την τροποποίηση των όρων αποπληρωμής του κοινοπρακτικού δανείου όσον αφορά στην μεταφορά των πληρωτέων δόσεων της χρήσης του 2011 ύψους 21 εκατ. ευρώ σε μεταγενέστερο χρόνο.
Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του α' 3μηνου είχαν περιοριστεί στα 3,39 εκατ ευρώ (από 25,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα) και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων περιορίστηκε στα 103 εκατ. ευρώ. Στο ταμπλό αποτιμάται στα 35,2 εκατ. ευρώ και στην τιμή των 0,19 ευρώ.
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Βελτιωμένη η εικόνα των μεγεθών του α' 3μηνου και για τις Μινωικές Γραμμές με τις έκτακτές ναυλώσεις πλοίων στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής να λειτουργούν υποστηρικτικά. Ωστόσο, και το α' 3μηνο επηρεάστηκε σημαντικά από την αύξηση των τιμών των καυσίμων αλλά και από τον έντονο ανταγωνισμό, ενώ η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση επιβάρυνε το μεταφορικό έργο, οχημάτων και επιβατών, στις γραμμές όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται.
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ενισχύθηκε στα 34,5 εκατ. ευρώ από 28,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, τα EBITDA παρέμειναν αρνητικά αλλά περιορίστηκαν στα 4,2 εκατ. ευρώ από αρνητικά EBITDA το περσινό α' 3μηνο ύψους 8 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες στο καθαρό αποτέλεσμα περιορίστηκαν στα 10,5 εκατ. ευρώ από ζημίες ύψους 12,3 εκατ. ευρώ.
Οι αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές διατηρήθηκαν αλλά περιορίστηκαν στα 3 εκατ. ευρώ, ενώ περιορίστηκαν και τα ταμειακά διαθέσιμα στα 5 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές υποχρεώσεις έμειναν σχεδόν σταθερές στα 344,7 εκατ. ευρώ, με τις βραχυπρόθεσμες δανειακές να φθάνουν στα 17,2 εκατ. ευρώ (από 31,7 εκατ. ευρώ στις 31/12/2010) και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να αυξάνονται στα 61,2 εκατ. ευρώ( από 49,1 εκατ. ευρώ στις 31/12/2010). Μειωμένη η συνολική καθαρή θέση μετόχων στα 257 εκατ. ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση της στο ταμπλό να διαμορφώνεται στα 202 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με τις προοπτικές για την φετινή χρονιά η διοίκηση εκτιμά ότι θα είναι ένα δύσκολο έτος για τον το κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας. Όπως τονίζει η διοίκηση η προσπάθεια εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών της χώρας με την επιβολή άμεσων μέτρων λιτότητας εισπρακτικού επιβαρύνει ήδη σημαντικά τα νοικοκυριά οδηγώντας σε άμεση και σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους.
Οι  συνθήκες, σε συνδυασμό με την πορεία των τιμών των καυσίμων, το επίπεδο ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών του κλάδου και την αναπροσαρμογή της προσφερόμενης χωρητικότητας στις γραμμές Ηράκλειο - Πειραιά & Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Αγκώνα είναι οι βασικότεροι παράγοντες, όπως επισημαίνεται, οι οποίοι θα επηρεάσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας την τρέχουσα οικονομική χρήση.
ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Νέα επιδείνωση σημείωσαν τα μεγέθη του ομίλου Attica Συμμετοχών στο α΄3μηνο της φετινής χρήσης με το υψηλό κόστος πετρελαίου να συμβάλλει αρνητικά. Παράλληλα, λόγω της συνεχιζόμενης εγχώριας οικονομικής κρίσης παρουσιάσθηκε περαιτέρω μείωση της συνολικής κίνησης στις γραμμές της Αδριατικής θάλασσας και στο εσωτερικό.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ενώ η αυξημένη κίνηση της περιόδου του περσινού Πάσχα περιλαμβανόταν στα αποτελέσματα του α τριμήνου 2010, φέτος θα συμπεριληφθεί σε αυτά του β’ τριμήνου, ενώ η μείωση των μεγεθών του φετινού α’ τριμήνου αποδίδεται σε ένα βαθμό και στο γεγονός ότι φέτος δεν δραστηριοποιήθηκε πλοίο του ομίλου στη σύνδεση Ραφήνα-Κυκλάδες, με αποτέλεσμα τα μεγέθη να μην είναι απολύτως συγκρίσιμα.
Όπως και να’χει η εικόνα του α’ 3μηνου είναι ιδιαίτερα απογοητευτική με τον κύκλο εργασιών να μειώνεται στα 44,2 εκατ. ευρώ από 51,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα EBITDA παρέμειναν αρνητικά και μάλιστα οι ζημίες διευρύνθηκαν στα 16,2 εκατ. ευρώ από αρνητικά EBITDA 10 εκατ. ευρώ. Επίσης στο καθαρό αποτέλεσμα αν και περιλαμβάνονται έκτακτα κέρδη ύψους 3,9 εκατ. ευρώ από την πώληση του Superferry II οι ζημίες διευρύνθηκαν στα 22,78 εκατ. ευρώ από ζημίες 21,95 εκατ. ευρώ. Αρνητικές οι λειτουργικές ταμειακές ροές και μάλιστα αυξημένες στα 24,8 εκατ. ευρώ από αρνητικές 19,8 εκατ. ευρώ .
Στα αποτελέσματα του α’ τριμήνου περιλαμβάνονται καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2,20 εκατ. ευρώ έναντι 1,27 εκατ. ευρώ το α’τρίμηνο του προηγούμενου έτους και αποσβέσεις 6,83 εκατ. ευρώ έναντι 6,73 εκατ.ευρώ την ίδια περίοδο το 2010
Τα ταμειακά διαθέσιμα παρουσιάζουν σημαντική μείωση φθάνοντας στα 21,3 εκατ. ευρώ από 72,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα παρά το γεγονός ότι ενδυναμώθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 24,2 εκατ. ευρώ και από την πώληση του οχηματαγωγού – επιβατηγού πλοίου SUPERFERRY II κατά 2,6 εκατ. ευρώ.
Από τα διαθέσιμα αυτά ο όμιλος κατέβαλε το ποσό 8,6 εκατ. ευρώ για την εξόφληση των δόσεων των μακροπρόθεσμων δανείων του ομίλου. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση κεφαλαίου η διοίκηση έχει ανακοινώσει πως θα διατεθούν εντός του α εξαμήνου 2011 κατά το ήμισυ περίπου για την εξόφληση δανείων πλοίων του ομίλου και το υπόλοιπο ποσόν για την ενίσχυση των κεφαλαίων κινήσεως.
Οι συνολικές υποχρεώσεις παρέμειναν σχεδόν σταθερές στα 380 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων περιορίστηκε στα 467,6 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της στο ταμπλό διαμορφώνεται στα 77 εκατ. ευρώ και στην τιμή των 0,40 ευρώ.

ΝΕΛ
Αύξηση πωλήσεων αλλά και διεύρυνση των ζημιών εμφάνισε στο α’ 3μηνο του έτους η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου. Οι πωλήσεις ενισχύθηκαν στα 14,8 εκατ. ευρώ από 7,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω των εσόδων από τα πλοία που δραστηριοποιήθηκαν στις γραμμές της Ανδριατικής και της αύξησης των εσόδων των ιδιόκτητων και μισθωμένων πλοίων που δραστηριοποιήθηκαν στις γραμμές του εσωτερικού. Ωστόσο, τα EBITDA του ομίλου παρέμειναν αρνητικά και διευρύνθηκαν μάλιστα στα 9,11 εκατ. ευρώ από αρνητικά EBITDA 4 εκατ. ευρώ, ενώ διεύρυνση των ζημιών εμφάνισε και στο καθαρό αποτέλεσμα με ζημίες ύψους 11,9 εκατ. ευρώ από ζημίες ύψους 7,4 εκατ. ευρώ. Βασική αρνητική επίδραση στα έσοδα και στην ρευστότητα του ομίλου είχε πέρα από την οικονομική ύφεση στην χώρα και διεθνώς, η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, η αύξηση του κόστους καυσίμων, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων στην τιμή του εισιτηρίου, η αύξηση του Φ.Π.Α. και η χρονική υστέρηση της πληρωμής των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας εν σχέση με τον χρόνο εκτέλεσης τους.
Σημαντικές οι αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές που έφθασαν τα 24,3 εκατ. ευρώ από αρνητικές ροές ύψους 4,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, λόγω και της αύξησης των απαιτήσεων. Στο ταμείο η εταιρεία διαθέτει μόλις 2,5 εκατ. ευρώ (από 4,8 εκατ. ευρώ πέρυσι). Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2010 είχε προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 97,6 εκατ. ευρώ και αποπλήρωσε δανειακές υποχρεώσεις, ενώ προχώρησε και σε αναδιάρθρωση του τραπεζικού του δανεισμού, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων να είναι πληρωτέες πέραν της πενταετίας. Ωστόσο, η διοίκηση της ομίλου έχει αποφασίσει να προτείνει στην προσεχή γ.σ. στις 30/6 την αλλαγή στη χρήση /διάθεση μέρους των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Συγκεκριμένα, για τους σκοπούς περαιτέρω ενίσχυσης του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας από το ποσό που είχε προβλεφθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί για τη γενικότερη ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, διατίθεται τελικά συνολικά το ποσό των 24,2 εκατ. ευρώ για το κεφάλαιο κίνησης της τρέχουσας δραστηριότητας των εταιρειών του ομίλου, αντί του αρχικώς ορισθέντος ποσού των 14,6 εκατ. ευρώ που είχε αναφερθεί στο ενημερωτικό δελτίο της α.μ.κ. Έτσι, μειώνεται σε 13,3 εκατ. ευρώ από 22,9 εκατ. ευρώ το ποσό εκ των αντληθέντων κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της που αφορά την ανάπτυξη των εργασιών της.
Οι λόγοι που επέβαλαν την αλλαγή αυτή σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας είναι μεταξύ άλλων η καθυστέρηση στην είσπραξη των απαιτήσεων από την εκτέλεση δρομολογίων βάσει των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που έχουν ανατεθεί στις εταιρείες του ομίλου. Όπως αναφέρεται η ανωτέρω αλλαγή δεν επιφέρει μείωση στο ποσό εκ των αντληθέντων κεφαλαίων που είχε προβλεφθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας ενώ μεταβάλλει το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας, μόνον ως προς το ότι μειώνεται το κεφάλαιο που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των γραμμών «Ιταλία –Χώρες Αδριατικής» και «Τουρκία – Ελλάδα».
Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στο τέλος του α’ 3μηνου στα 143,5 εκατ. ευρώ (σε σχέση με 147,7 εκατ. ευρώ στις 31/12/2010), ενώ σημαντική μείωση εμφάνισε το σύνολο της καθαρής θέσης φθάνοντας τα 61,1 εκατ. ευρώ (από 73,1 εκατ. ευρώ στις 31/10/2010). Αποτιμάται στο ταμπλό στα 64,7 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ελάτε στο νέο μας site www.pireaspiraeus.com